ASAI (Asociaţia Studenţilor Arhitecţi din Iaşi ) suntem noi, studenţii facultăţii de arhitectură “G.M.Cantacuzino” din Iaşi, asociaţi în scopuri  şi drepturi comune. Obiectivele urmărite în cadrul asociaţiei sunt: informarea în domeniul profesional, stabilirea de contacte cu  asociaţii şi alte forme de organizare cu acelaşi profil din tară sau din străinatate, cu organizaţii non-guvernamentale, în vederea conlucrării, susţinerii reciproce, schimbului de experienţă şi dezvoltării intereselor comune. Asociaţia are o experienţă de 5 ani în implementarea de proiecte pentru studenţi, care să răspundă nevoilor culturale, sociale şi educaţionale ale acestora. Ne propunem să evoluăm, să învăţăm şi mai mult din tot ceea ce întreprindem şi să colaboram cât mai plăcut cu viitoarele organizaţii, companii sau instituţii cu care intrăm în contact.

Această experienţă se bazezează pe o succesiune de activităţi, cea mai importanta dintre ele find A.R.K.A.  A.R.K.A. înseamnă “Architecture Revolution Knowledge Art”, aceste patru cuvinte fiind de fapt premisele care au dat naştere unui eveniment socio-cultural complex,  unui festival de arhitectură si arta. Singular în zona Moldovei, acest festival vizează racordarea la ritmul evolutiv actual pe plan cultural şi încurajează relaţionarea dintre studenţii de arte şi arhitectură. Considerând importantă informarea şi educarea acestora, prin A.R.K.A reuşim să facilităm întelegerea şi operarea cu noi concepte şi tehnici în mediul artistic şi de arhitectură. Ediţiile festivalului  s-au desfăşurat în cadrul simbolisticii a trei concepte diferite, primul fiind “Orizont”, urmat de “Articulaţie” si “Once upon a town”

Printr-o serie de evenimente de natură profesională şi cultural-educativă, cum ar fi: expoziţii, concerte, lansări de carte, festivităţi de premiere, concursuri de design, fotografie, pictură, arhitectură şi urbanism, de cercuri de specialitate, seminarii stiinţifice şi conferinţe cu tematică culturală cât şi organizarea de excursii, deplasări la expoziţii, concursuri, workshop-uri în ţară sau străinătate  asociatia urmareste scopul dezvoltării multilaterale a studentului arhitect şi nu numai.

         Programul  ASAI 2013 (februarie –iunie) îşi propune atât continuarea evenimentelor desfăşurate până acum, cât şi încercarea unor noi provocări; dintre acestea amintim serile de film bilunare, seri de dezbateri în note atât arhitecturale, cât şi artistice, culturale, training/ workshop de fotografie, concert caritabil de Paşti, proiecte ANFC,  proiecte desfăşurate în cadrul evenimentului Street Delivery şi excursii etc..

CONTACT

Sediu: CAMPUS TUDOR VLADIMIRESCU, cămin T11, camera 3

E-mail: org_stud_arh@yahoo.com

Preşedinte: SOPRON TEDY-SORIN

Tel: 0746940558

Pagina web: www.asai.ro

https://www.facebook.com/ASAIteam

https://www.facebook.com/asociatiastudentilorarhitecti.iasi