Fie că v-a expirat contractul de închiriere sau de comodat pentru sediul societăţii, fie că vreţi să începeţi o afacere nouă într-un alt judeţ sau in acelasi judet, trebuie să depuneţi la Oficiul Registrului Comerţului (ORC) o solicitare pentru schimbarea sediului social al firmei. Trebuie să ştiţi că, în cazul în care mutarea sediului social se face într-un alt judeţ, firma va fi radiată automat din judeţul în care a fost iniţial înregistrată.

Acte, de la zero

  • Dosarul care trebuie depus la ORC trebuie să conţină:
  • Actul constitutiv actualizat;
  • Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor;
  • Certificat şi adeverinţă de la Administraţia Financiară că la adresa unde va fi sediul social al firmei nu se suprapune un alt sediu social;
  • Certificatul de înregistrare în original;
  • Documentul (contract de comodat sau de închiriere) care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului cu destinaţie de sediu social;
  • Acord de la asociaţia de proprietari şi de la patru vecini (în cazul în care sediul social este într-un bloc de locuinţe);
  • Cerere de înregistrare;
  • Declaraţia-tip pe propria răspundere, semnată de asociaţi sau de administratori, din care să rezulte, după caz, că persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani sau că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip.

Vezi lista actelor cerute de Registru Comertului

În cazul în care vă mutaţi sediul social în alt judeţ, mai aveţi nevoie la dosar şi de rezervarea denumirii firmei. Conform legislaţiei, la acelaşi sediu pot funcţiona mai multe societăţi doar dacă imobilul, prin structura şi suprafaţa utilă, permite funcţionarea lor în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate.

Declaraţii noi şi la Finanţe

Taxele percepute la Registrul Comerţului pentru schimbarea sediului social în acelaşi judeţ ajung la aproximativ 900 de lei, în timp ce dacă se doreşte mutarea sediului într-un alt judeţ, costurile ar putea creşte cu circa 200 de lei.

Schimbarea sediului social trebuie comunicată şi Administraţiei Financiare, prin depunerea formularului 050 – „Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului” – la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situat noul sediu social. De asemenea, pentru obţinerea unui nou certificat de înregistrare în scopuri de TVA, în momentul în care soseşte decizia de mutare a dosarului la noua administraţie, se va depune o cerere de anulare a vechiului certificat precum şi o cerere de obţinere a unui certificat nou, însoţită de o copie după noul certificat de înmatriculare a societăţii.

Totusi daca vrei sa scapi de batai de cap prea mari poti apela oricand la o firma specializata care in termen de 5 zile iti poate rezolva problema cu aproximativ aceleasi costuri, insa te vor scuti de drumuri inutile. In Iasi astfel de firme de infiintari societati si alte operatiuni asemanatoare sunt omniprezente.