UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA – FILIALA IAŞI VĂ INVITĂ SĂ VIZITAȚI

EXPOZIȚIA DE PICTURĂ ”NECUPRINS” A ARTSTEI, VIORICA BOTEZATU
CE VA AVEA ÎN PERIOADA, 10 – 20 IUNIE 2014 LA GALERIA ”TH. PALLADY” IAȘI Strada Lăpușneanu, nr. 7-9

VĂ AŞTEPTĂM!