Apartine de: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi
Adresa: B-dul Dimitrie Mangeron, Nr. 53A, Iasi
Telefon: 0232-21.23.26
Fax: 0232-21.16.67

ISTORIC

In anul 1990, pe baza aprobarii Ministerului invataminului, activitatea Scolilor de Arhitectura din Iasi, Cluj si Timisoara a fost reluata, cu un nou statut academic: durata studiilor – 6 ani (cursuri de zi) si acordarea diplomei de arhitect.

Tot in anul 1990, conductorii arhitecti au primit dreptul de a-si continua studiile la Sectiile de Arhitectura din tara pentru a obtine diploma de arhitect. in aceste conditii, Sectia de Arhitectura din Iasi si-a reluat activitatea , avin inanul 1990 inatriculati studenti din anul I (cu examen de admitere) si anul IV (pentru continuarea studiilor), prima serie de arhitecti diplomati absolvind inanul 1993.
In anul 1996 a absolvit prima serie de arhitecti cu studiile derulate inre 1990-1996.De la data de 24 noiembrie 1992, prin hotarina Senatului Universitatii Tehnice „Gh.Asachi” Iasi, Sectia de Arhitectura poarta numele arhitectului si omului de cultura rominGeorge Matei Cantacuzino.In anul 2003 prin Hotarare de Guvern , scoala ieseana de arhitectura devine facultate.

Consolidarea Scolii de Arhitectura din Iasi, prin functionarea ca facultate, are consecinte benefice din toate punctele de vedere: un plus de inredere si de prestigiu pe care in inspira un statut clar definit, fara echivoc, pentru candidatii la admitere si ingeneral pentru perceptia din exterior; stimularea sentimentului de apartenenta a studentilor la o categorie profesionala distincta, care in afirma calitatea si individualitatea si prin nivelul ierarhic de functionare ca unitate de inatamin superior; o mai mare responsabilizare a cadrelor didactice fata de viitorul specializarii; o mai atenta si corecta utilizare, infolosul specializarii, a resurselor ce-i revin de drept; conditii mai bune pentru atragerea de cadre tinere ininataminul superior de arhitectura.
Facultatea de Arhitectura, avin sarcini didactice si de cercetare-proiectare, formeaza arhitecti-specialisti care pot activa inproiectare, executie, inexploatarea si inretinerea constructiilor, incercetare si inatamin, sau inadministratie.Activitatea sa vizeaza formarea competentelor necesare indomeniile – arhitectura, urbanism, restaurari, arhitectura de interior – design, cu precadere pentru judetele din Moldova, aceasta fiind si ratiunea reiniintarii specializarii in1990; inr-adevar, desi unii absolventi s-au angajat inalte zone (inclusiv inBucuresti sau instrainatate), majoritatea lor activeaza inlocalitati din Moldova.

Procesul de inatamin, dezvoltat pe durata celor 6 ani de studii, urmareste prin structura sa si metodologia pedagogica – asigurarea competentelor indomeniile mentionate, inprezent fiind orientat preponderent spre arhitectura cladirilor si ansamblurilor.

Activitatea complexa de concepere si realizare a spatiilor, cladirilor si ansamblurilor constituind cadrul de viata al comunitatilor umane, solicita arhitectului ca, prin formatia sa profesionala si culturala sa-si inuseasca cunostinte atindin disciplinele specifice ale teoriei, istoriei si proiectarii de arhitectura-urbanism, cinsi din cele umaniste, tehnice si economice.

Dar desi cuprinsa inr-un vast complex de relatii cu domeniul constructiilor si cu alte domenii ale cunoasterii si creatiei, profesia de arhitect si formatia invederea practicarii sale au o specificitate si o individualitate bine conturate, rezultate tocmai din sinteza arta-stiinta-tehnica pe care o realizeaza inactiunea de organizare a spatiului.

Aceasta specificitate se regaseste instructura planurilor de inatamin si inpractica pedagogica, aceasta nefiind orientata numai spre instruire, spre asimilarea de informatie ci, mai ales, spre exercitiul creator. De aici : rolul major acordat Proiectarii ca disciplina pivot a procesului informativ, relatia directa si individualizata profesor-student, dimensionarea formatiilor de lucru, coeficientul specific de finantare acordat de M.E.C. inataminului superior de arhitectura.
Exista premisele unei dezvoltari favorabile a specializarii Arhitectura, inviitor, fapt sustinut de evolutia interesului absolventilor de liceu pentru Scoala de Arhitectura din Iasi, de constatarea ca absolventii arhitecti gasesc locuri de munca inprofesie si , fireste, de perspectiva dezvoltarii economico-sociale a Rominei, inclusiv a zonei Moldovei.

 

In cadrul acestei dezvoltari este previzibila o crestere a volumului constructiilor noi pentru diverse programe de arhitectura: locuinte si social-culturale, spatii comerciale si de birouri, cladiri de productie si dotari de loisir etc.

In acelasi timp, se afirma tot mai imperativ nevoia reabilitarii fondului construit existent, din punctul de vedere functional, al protectiei termice si al conservarii energiei, al calitatii estetice.

Toate acestea inaresc convingerea indezvoltarea obiectiva a inataminului de arhitectura si, inacelasi timp, impun necesitatea armonizarii procesului formativ cu exigentele viitoare ale profesiei de arhitect , cu importanta sociala si caracterul specific ale acesteia.

Facultatea de Arhitectura in desfasoara activitatea incorpul de cladire „A” , realizat ina din 1983 ca sediu al Sectiei de Arhitectura, din initiativa cadrelor didactice ale scolii si cu contributia lor directa.

Spatiile existente ofera conditii pentru desfasurarea programului didactic al inregii arii de discipline din planul de inatamin.
Pe lina spatiile destinate orelor de Proiectare, de cursuri generale si seminarii, Sectia dispune de o sala dotata cu mijloace audio-vizuale pentru sustinerea cursurilor de specialitate, un laborator de informatica, dotat cu mijloace hard si soft pentru Proiectare asistata de calculator, sala pentru Studiul Formei, sala pentru Biblioteca proprie etc.CONTACTBd. Dimitrie Mangeron, nr.43
700050 Iasi
Tel:0232-278680
0232-278683
0232-278688
Fax: 0232-437838