Apartine de: Universitatea „Mihail Kogalniceanu” din Iasi
Adresa: Str. Balusescu, Nr. 2 (cartier Tatarasi), Iasi
Telefon: 0232-45.71.65
Fax: 0232-27.98.21

– Specializarea Comunicare si relatii publice a fost autorizata prin  HG966/2011, publicata in M.O. nr. 697 din 1 oct 2011
– Numarul de studenti din grupe permite o relatia apropiata profesor – studenti cu posibilitatea observarii imediate a feedback-ului in timpul actului didactic si adaptarea comunicarii pentru a obtine efectele scontate.
– Actul didactic este adaptat la cerintele pietei, atat prin selectarea informatiilor predate in cadrul cursurilor, cat si prin stabilirea contactelor cu firme din domeniu unde studentii pot face practica. Cadrele didactice, care indruma studentii in timpul perioadei de practica, pot evalua coerent evolutia fiecarui student in parte.
– In acest sens, cadrele didactice au in vedere, pentru fiecare disciplina de studiu, stabilirea unui raport optim intre cunostintele teoretice si deprinderile practice necesare pentru desfasurarea performanta a activitatii in cadrul diverselor profesii din acest vast domeniu al comunicarii.
– Compatibilitatea cu sistemul de invatamant national si international in domeniul Comunicarii si Relatiiilor Publice si stabilirea de colaborari este una din prioritati.
– Ghidarea atenta a studentilor de catre cadrele didactice pe drumul acumularilor universitare, uneori lin, iar alteori destul de sinuos, are ca rezultat dobandirea si dezvoltarea competentelor generale (analiza si sinteza, capacitatea de a empatiza cu mediul social, capacitate de asimilare critica, prelucrare si exploatare a informatiei teoretice), cat si a competentelor specifice domeniului (competente in elaborarea si gestionarea de campanii de relatii publice, competente in elaborarea si gestionarea de strategii publicitare, competente in implementarea si dezvoltarea sistemelor de comunicare organizationala in plan intern si extern, competente de mediator, pentru managementul crizelor si conflictelor, competente in comunicarea interpersonala, inter-institutionala, interculturala si internationala, competente de negociator).
– Celelate specializari pentru studii universitare si postuniversitare din cadrul Universitatii „Mihail Kogalniceanu” permit realizarea unor aplicatii practice si in alte domenii din perspectiva specialistului in comunicare, dar pot reprezenta si optiuni pentru specializari postuniversitare ulterioare.