Apartine de: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi
Adresa: B-dul Dimitrie Mangeron, Nr. 53A, Iasi
Telefon: 0232-21.23.26
Fax: 0232-21.16.67

Educatia in domeniul electronicii a inceput la Iasi cu organizarea in 1911 a „Scolii de electricitate” la Universitatea „Al.I.Cuza”. Primele notiuni de electronica aplicata si radiocomunicatii au fost predate la cursurile de „Fizica industriala” si „Telefonie-telegrafie”. Dupa infiintarea in 1937 a Institutului Politehnic Iasi, notiuni de electronica au fost predate ca parte a cursurilor de „Radiotehnica”, „Tehnica curentilor slabi” si „Electronica industriala”.
In anul academic 1971-1972, a aparut sectia de Electronica in cadrul Facultatii de electrotehnica; in 1975 s-a format Catedra de Electronica. Specializarile au fost initial „Electronica aplicata”, „Radiotehnica” si „Telefonie-telegrafie”.
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii a fost infiintata in anul academic 1990-1991. Facultatea cuprinde 4 catedre: Bazele Electronicii, Electronica Aplicata si Sisteme Inteligente, Telecomunicatii si Matematica. Corpul profesoral cuprinde 150 membri, iar in facultate activeaza circa 1250 studenti si 79 doctoranzi.
In primii 2 ani de studiu se desfasoara cursuri, laboratoare si seminarii comune pentru toti studentii. Incepind cu anul 3 de studiu, studentii sunt repartizati in functie de solicitare si de mediile obtinute in primii 2 ani la una dintre specializarile: Telecomunicatii, Microtehnologii, Electronica aplicata.
In prezent exista urmatoarele forme de invatamant:
Ingineri, cursuri de zi, 5 ani
Studii aprofundate (masterat), cursuri de zi, 1 an
Doctorat cu si fara frecventa
In plus, facultatea noastra organizeaza anual pentru profesorii din invatamantul preuniversitar examene pentru obtinerea definitivatului si a gradului didactic II si supervizeaza lucrari de gradul I in specialitatea Electronica.

Toate formele de studii sunt acreditate de catre Comisia de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Superior de pe langa Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Facultatea noastra dispune de o biblioteca proprie, care cuprinde peste 3000 de monografii de specialitate, colectii de reviste editate in tara si in strainatate, CD-uri. Retelele din cadrul laboratoarelor au acces la Internet.
Toti studentii bugetari din anul I care solicita cazare sunt admisi in caminele studentesti din campusul universitar „Tudor Vladimirescu”. Pentru restul studentilor se asigura locuri de cazare care acopera un procent de 68% din numarul acestora.CONDUCEREA FACULTATIIDecan: Prof.dr.ing. Mihai Lucanu
Prodecan cu activitatea didactica: Prof.dr.ing. Valeriu Munteanu
Prodecan cu problemele sociale: Prof.dr.ing. Daniela Tarniceriu
Secretar stiintific: Conf.dr.ing. Iulian Ciocoiu
Administrator sef: Ec. Camelia Burdia
Sef catedra Bazele Electronicii: Prof.dr.ing. Victor Grigoras
Sef catedra Electronica Aplicata si Sisteme Inteligente: Prof.dr.ing. Dimitrie Alexa
Sef catedra Telecomunicatii: Prof.dr.ing. Vlad CehanREPREZENTANTII FACULTATII IN SENATUL UNIVERSITATII TEHNICEProf.dr. Adrian Corduneanu
Prof.dr.ing. Liviu Goras
Prof.dr.ing. Mihai Lucanu
Prof.dr.ing. Valeriu Munteanu
Student Sebastian VoineaCONTACTBd. Carol I nr.11, Iasi, Cod postal 700506
Telefon: 0232.213.737 (centrala)
0232.270.041 (secretariat)
Fax: 0232.217.720