Apartine de: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi
Adresa: B-dul Dimitrie Mangeron, Nr. 53A, Iasi
Telefon: 0232-21.23.26
Fax: 0232-21.16.67

15 noiembrie 1813 – infiintarea primei scoli de ingineri hotarnici, prin stradaniile lui Gheorghe Asachi, veritabil spirit enciclopedist roman.

14 iunie 1835 – Fondarea Academiei Mihaileane, sub egida principelului Mihai Sturdza.
Academia Mihaileana reprezinta cea mai importanta ctitorie universitara a invatamantului romanesc, din prima jumatate a secolului al XIX-lea.
1837 – Organizarea la Academia Mihaileana a unor cursuri de Inginerie, cu o perioada de studii de patru ani.

Academia Mihaileana elibera diplome de:
– licentiat in Filosofie, Drept sau Teologie;
– inginer civil, absolventilor de Matematica aplicata.

1849 – Gheorghe Asachi infiinteaza scoala de aplicatii pentru ingineri.

 

INVATAMANTUL CHIMIC LA UNIVERSITATEA DIN IASI(1860-1912)

26 octombrie 1860 – Decretul de infiintare, semnat de Alexandru Ioan Cuza, a Universitatii din Iasi, cu patru facultati: Juridica, Filosofie, Teologie si Medicina. Facultatea de Filosofie cuprindea doua sectiuni, Litere si stiinte, cu cate trei ani de studii.

1864 – Sectia de stiinte se transforma in Facultatea de stiinte, cu douasprezece catedre, dintre care una de Fizica si alta de Chimie, onorate de Stefan Micle.
1878 – Catedra de Chimie a fost incredintata lui Petru Poni, care infiinteaza:
– primul laborator de Chimie al Universitatii din Iasi (1882);
– catedra de Chimie organica (1891).

1897 – Petru Poni si Anastasie Obregia inaugurau, in noua cladire a Universitatii, un laborator de Chimie, dupa model german.
1903 – Introducerea cursurilor:
Studiul chimic al petrolului (Prof. Petru Poni);
Tehnologia petrolului (Prof. Anastasie. Obregia);
Geologia petrolului (Prof. Ion Simionescu).

Noiembrie 1906
Infiintarea catedrei de Chimie agricola, onorata de profesorul Haralamb Vasiliu.
Aprobarea unui curs anexa de Chimie tehnologica, incredintat profesorului Anastasie Obregia.

 

INVATAMANTUL DE CHIMIE APLICATA (1912 – 1937)

1912 – infiintarea, la Facultatea de Stiinte a Universitatii, a sectiilor: Electrotehnica, Chimie industriala, Chimie agricola.
Printre artizanii invatamantului de chimie aplicata, la Iasi, se disting ilustrii profesori: Petru Poni, Anastasie Obregia, Niculae Costachescu, Petre Bogdan si Cristea Niculescu-Otin.

1915 – Cristea Niculescu-Otin devine directorul Sectiei de Chimie aplicata.
1916 – Acordarea primelor licente in specialitatea Chimie tehnologica, viitorilor profesori Gheorghe V. Alexa si Gheorghe Huidovici.
1920 – Institutionalizarea invatamantului tehnic superior, prin fondarea primelor universitati tehnice:
Scoala Politehnica din Bucuresti,
Scoala Politehnica din Timisoara.

1923 – Echivalarea titlurilor de: licentiat in Chimie aplicata si inginer chimist.
1924-1925 – Elaborarea unor planuri de invatamant corespunzatoare exigentelor pregatirii ingineresti.
1932 – Legea invatamantului, emisa de guvernul Iorga, statueaza acordarea de catre Universitati a titlului de inginer universitar, cu indicarea specialitatii, titlu care permite inscrierea in corpul tehnic.
6 aprilie 1937 – Propunerea de constituire a Politehnicii din Iasi, cu numele de Scoala Politehnica „Gheorghe Asachi”.
3 decembrie 1937 – Semnarea deciziei de infiintare a Politehnicii „Gheorghe Asachi” din Iasi, decizie publicata in Monitorul Oficial nr. 284, din 8 decembrie 1937.
1 octombrie 1938 – a inceput sa functioneze Politehnica din Iasi, primul Rector fiind profesorul Cristea Niculescu-Otin, un ilustru chimist

Programa Sectiilor de Stiinte aplicate era structurata pe trei categorii de cursuri:
– de cultura stiintifica generala,
– de cultura tehnica general,
– cursuri tehnice speciale.
1930 – Introducerea cursului de Electricitate, tinut de prof. Stefan Procopiu, unul din stralucitii fizicieni ai secolului al XX-lea.
1912-1937 – Cursul de Chimie minerala a fost predat de prof. Neculai Costachescu, cu exceptia a doi ani (1931-1932) cand a fost ministru.
1892-1935 – Cursul de Chimie organica a fost predat de prof. Anastasie Obregia, apoi de prof. Constantin V. Gheorghiu, devenit mai tarziu membru al Academiei Romane.
1906-1944 – Cursul de Chimie fizica a fost predat de prof. Petre Bogdan, „reprezentativ pentru aceasta disciplina in tara noastra”.
1913 – Cursul de Chimie tehnologica a fost predat de prof. Cristea Niculescu-Otin.1918 – Introducerea cursului de Aparate industriale chimice predat, succesiv, de prof. Cristea Niculescu-Otin, ing. Emil Nitescu si prof. Gheorghe Huidovici.
1918 – Introducerea cursului de Tehnica exploatarii petrolului, predat succesiv de S. Mardarescu si de prof. Ion Ciochina.
1921 – Introducerea cursului de Chimie tehnologica organica, predat de prof. Gheorghe V. Alexa.
1925 – Cursul de Chimie analitica a fost incredintat ilustrului savant Radu Cernatescu, devenit mai tarziu membru al Academiei Romane.
1892-1936 -Cursul de Geologia minereurilor si exploatarilor miniere a fost sustinut: de prof. Vasile Butureanu si prof. Mircea Savul.
1906 – 1944 -Cursul de Chimie alimentara a fost predat de distinsul profesor Haralamb Vasiliu si apoi de catre desavarsitul profesor llie Matei, viitor membru al Academiei Romane.

STRUCTURAREA INVATAMaNTULUI DE INGINERIE CHIMICA LA SCOALA POLITEHNICA „GHEORGHE ASACHI” IASI
IN PERIOADA 1937-1948

1937 – Scoala Politehnica „Gheorghe. Asachi” avea trei facultati: Electrotehnica, Chimie Industriala si Agronomie.
2 iunie 1940 – A fost pusa fundatia noii cladiri a Scolii Politehnice.
1940 – Prima promotie de absolventi ai Scolii Politehnice „Gheorghe Asachi” Iasi (97 diplome de ingineri chimisti si electrotehnisti).
1941 – Transferarea Politehnicii din Iasi la Cernauti si, apoi, evacuarea la Turnu-Severin (1943).
1945 – Reluarea activitatii Scolii Politehnice „Gheorghe Asachi” , la Iasi, cu functionarea a patru facultati: Chimie Industriala, Electromecanica, Agronomie, Constructii.

INVATAMANTUL DE INGINERIE CHIMICA LA INSTITUTUL POLITEHNIC

„GHEORGHE ASACHI” (1948-1990)

1948 – Prin Reforma invatamantului Scoala Politehnica din Iasi a fost divizata in:
Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” cu patru facultati:
Chimie Industriala, Electromecanica, Mecanica, Constructii.
Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad”.
1948 – infiintarea la Facultatea de Chimie Industriala a sectiilor de:
Tehnologie Chimica Anorganica (Industrii anorganice);
Tehnologie Chimica Organica (Industrii organice).
Ulterior au fost infiintate sectiile:
Tehnologia Celulozei, Hartiei si Fibrelor Artificiale;
Tehnologia Compsilor Macromoleculari;
Tehnologia Pielii, inlocuitorilor din piele si Tanantilor;
Finisare Textila.

1948 – 1949 – Facultatea avea inmatriculati 239 studenti, numarul acestora crescand in urmatorii ani.
1952 – cursurile de ingineri aveau o durata de scolarizare de 5 ani, ultimul fiind rezervat elaborarii proiectului de diploma si sustinerii examenului de stat.
1967 – 1968 – cifra de scolarizare a fost de 1577, care s-a mentinut urmatorii 5 ani.
1973 – Introducerea cursurilor de subingineri zi, seral si uzinali.
1974 – Unificarea facultatii de Chimie a Universitatii cu Facultatea de Chimie Industriala, formand Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, in cadrul Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi”.
1974 – Inaugurarea noului edificiu al Facultatii de Chimie Industriala Iasi, dotat cu 4 amfiteatre, 10 sali de curs sau proiectare, 9 sali de seminarii, o biblioteca cu 2 sali de lectura, 149 laboratoare, precum si cabinete de lucru pentru cadre didactice.
1977 – este adoptata denumirea de: Facultatea de Tehnologie chimica.
1976 – 1977 – atingerea unei cifre maxime de scolarizare, prin cei 2938 studenti inmatriculati.

EVOLUTIA CATEDRELOR SI SECTIILOR DE SPECIALIZARE IN DOMENIUL INGINERIE CHIMICA

1952-1961 – numarul catedrelor a oscilat intre sapte si opt;
1961-1969 – numarul catedrelor a crescut la zece;
1969-1985 – numarul catedrelor s-a redus, ajungand la sase;
1985-1989 – numarul catedrelor s-a restrans la patru.

Sectia Tehnologia Substantelor Anorganice:
-infiintata in 1948/1949, apare sub denumirile de: Industrii anorganice, Tehnologia Substantelor Anorganice, Tehnologia Compusilor Anorganici.

Sectia Tehnologia Substantelor Organice:
Infiintata in 1948/1949, apare sub denumirile de: Industrii organice, Tehnologia Substat]elor Organice,Tehnologia Compusilor Organici.

A cuprins diferite specializari:
– 1948 -Pielarie;
– 1949 -Celuloza;
– 1951 -Coloranti, Medicamente,Chimizarea petrolului si gazelor;
– 1952 -Chimie macromoleculara;

Sectiile de specializare de Celuloza si Pielarie au fost unice pe tara.

In anul universitar 1962/1963 au fost infiintate sectiile de specializare:
Tehnologia Compusilor Macromoleculari.
Tehnologia Compusilor Organici.

Sectia de Finisare a Produselor textile a fost infiintata in 1955, ca sectie de Tehnologia fibrelor artificiale, prin reorganizarea sectiei de Tehnologia chimica a materialelor fibroase, de la Institutul de Industrie usoara din Bucuresti, in anul 1976 fiind transferata la Facultatea de Tehnologie si chimie textila

Sectiile Tehnologia Compusilor Anorganici, Tehnologia Compusilor Organici, Tehnologia Compusilor Macromoleculari si Tehnologia Celulozei, Hartiei si Fibrelor si-au desfasurat activitatea, fara intrerupere, de la infiintare pana in prezent.

Sectiile de Chimie si Chimie Fizica, rezultate in urma fuziunii invatamantului chimic universitar si pedagogic, au functionat in cadrul facultatii pana in 1990.

 

DIVERSIFICAREA DOMENIILOR SI SPECIALIZARILOR

Perioada anilor 90 s-a caracterizat prin:
– structurarea unor noi scoli stiintifice de inginerie chimica,
– extinderea domeniilor de investigatii in directii interdisciplinare,
– amplificarea studiilor referitoare la: fenomenele de transfer, optimizarea si ingineria proceselor chimice, sinteza organica fina, macromolecule naturale si sintetice etc.

1991 – Infiintarea specializarilor:
Inginerie biochimica,
Inginerie Chimica.

Introducerea programelor de studii aprofundate (masterat).

Infiintarea sectiei de specializare Ingineria mediului.
Introducerea profilului de invatamant Ingineria mediului .
1995 – Acreditarea, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.568, din 28.07.1995, a specializarilor de: Tehnologia Substantelor Organice, Tehnologia Compusilor Macromoleculari, Tehnologia Substantelor Anorganice, Celuloza Hartie si Fibre, Ingineria Mediului, Inginerie Chimica si Inginerie Biochimica.

 

Alte aspecte relevante pentru perioada 1990-2004

Perfectionarea activitatilor didactice prin aplicarea principiilor Reformei curriculare, implementarea sistemelor creditelor, dezvoltarea unor aspecte interdisciplinare etc.
Extinderea cercetarii stiintifice, finantata prin granturi, finalizata prin brevete, publicatii in reviste de impact si editarea de monografii si tratate.
Onorarea Corpului profesoral al Facultatii de Chimie Industriala prin activitatea de excelenta a unor personalitati stiintifice remarcabile:
Acad. prof. dr. doc. ing. Cristofor I.Simionescu,
Prof.dr.doc.ing. Radu Z. Tudose, Membru Corespondent al Academiei Romane,
Prof.dr.doc.ing. Vasile Ababi,
Prof.dr.doc.ch. Alexandru Duca,
Prof.dr.doc.ing. Emanuel Poppel,
Prof. emerit ing. Ion Curievici,
Prof. emerit ing. Vasile Diaconescu,
Prof.dr.ing. Neculai Asandei, Membru Corespondent al Academiei Romane.