Apartine de: Universitatea de Stiinte Agricole si de Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad”
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu, Nr. 3, Iasi

E-mail
rectorat@univagro-iasi.ro

Telefon: +4(0232)274.933

Facultatea de Zootehnie din Iasi s-a infiintat in anul 1951, in baza Hotararii Consiliului de Ministri din acea vreme (H.C.M. nr. 1056), in cadrul Institutului Agronomic, dupa ce in anul 1948 aparusera la Bucuresti si Arad alte doua facultati.

Infiintarea invatamantului superior zootehnic la Iasi era justificata, avand in vedere faptul ca in cadrul Facultatii de Agronomie se crease o adevarata scoala de zootehnie, datorita marelui profesor Agricola Cardas.

Astfel, se preda:
– in anul II: „Zootehnia generala”;
– in anii III si IV: „Cresterea taurinelor si cabalinelor”, „Cresterea ovinelor si porcinelor”;
– in anul V: „Cresterea pasarilor si iepurilor de casa”, „Apicultura si sericicultura” si „Piscicultura”.

Pe parcursul anilor III si IV se preda si cursul de „Industrii agricole”, in cadrul caruia erau prezentate notiuni de lactologie si tehnologia carnii.

Tot prin grija profesorului Agricola Cardas au fost create patru laboratoare de zootehnie cu dotarile necesare, precum si ferme didactice cu un pronuntat caracter zootehnic sau exclusiv zootehnic. In anul 1955, Institutul Agronomic din Iasi elibereaza primele diplome de ingineri zootehnisti, decan al Facultatii de Zootehnie fiind Prof. dr. Gh. Drugociu.

In anul 1957, Facultatea de Zootehnie se uneste cu Facultatea de Agricultura, formand Facultatea de Agricultura si Zootehnie, cu trei sectii: Agricultura, Horticultura si Zootehnie. Incepand cu promotia care a dat admiterea in 1955, pentru sectiile de Zootehnie durata studiilor s-a marit la 5 ani si jumatate.

In anul 1962, sectiile de Zootehnie ale Facultatlor de Agricultura si Zootehnie din tara se desfiinteaza.
   

Studentii din anii IV si V Zootehnie au finalizat studiile ca ingineri in specialitatea Zootehnie, cei din anul III au fost transferati la Facultatea de Medicina Veterinara din Bucuresti, unde dupa studii de 1 an si jumatate au devenit medici veterinari, iar studentii din anii I si II au fost integrati in Facultatea de Medicina Veterinara din Iasi, care se infiintase intre timp. De specificat faptul ca pregatirea zootehnica a continuat sa se efectueze cu profesorii afirmati in scoala zootehnica ieseana.

Concentrarea efectivelor de animale precum si specializarea unitatilor zootehnice au condus la reinfiintarea, in anul 1968, a Facultatii de Zootehnie, cu o durata a studiilor de 5 ani.

In anul 1975, Facultatile de Zootehnie si de Medicina Veterinara din Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara se unesc organizatoric devenind sectii in cadrul noilor facultati de Zootehnie si Medicina Veterinara, in timp ce la Bucuresti cele doua facultati continua sa existe separat.

In 1986, toate facultatile si sectiile din Institutul Agronomic din Iasi sunt integrate intr-o singura facultate – Facultatea de Agronomie, cu 4 sectii: Agricultura, Horticultura, Zootehnie si Medicina Veterinara.
 

   
Durata studiilor la sectia de Zootehnie ramane tot de 4 ani, absolventii primind in continuare titlul de ingineri zootehnisti.

    
Din anul 1990, Facultatile de Zootehnie din amintitele centre universitare revin la starea de normalitate, de sine statatoare, cu o durata a studiilor de 5 ani.

    
Din anul universitar 1991-1992 absolventii Facultatii de Zootehnie primesc titlul de inginer-diplomat cu specializarea in Zootehnie.

In anul 2011 s-au facut demersurile necesare in vederea infiintarii specializarii de Piscicultura, initiativa aprobata de catre C.N.E.A.A., actionandu-se si in sensul infiintarii Centrului de Cercetari Zootehnice Iasi.

    
Din anul 2009, conform normelor Bologna, durata studiilor la zi, pe cicluri universitare, devine 4+2+3 (4 ani licenta, 2 ani masterat, 3 ani doctorat cu frecventa).

Incepand cu anul universitar 2009/2010, in concordanta cu Planurile strategice si tendinta de dezvoltare/restructurare a USAMV Iasi si tinand cont de transformarile postaderare aparute in Romania, in cadrul Facultatii de Zootehnie se dezvolta doua specializari noi, Controlul si expertiza produselor alimentare si Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism, cu cifra de scolarizare proprie si cu o durata a studiilor de 4 ani.

In cei 60 de ani de experienta, Facultatea de Zootehnie din Iasi a dat un numar de peste 3500 specialisti, din randul carora unii au ocupat si/sau ocupa functii de ministri, secretari generali si de stat, parlamentari, reputati directori de ferme si holdinguri, cadre didactice, directori de institute si statiuni de cercetare, cercetatori, fermieri etc.