Geometria Sacră este o cheie pentru înţelegerea modului în care Universul este modelat şi o modalitate de lucru esenţială şi profundă. Imaginile și formele ei sunt incorporate în ADN-ul nostru, în atomi, celule și cristale. De la atomi la spirala galaxiilor, fiecare tip de creștere sau mișcare este guvernata de același set de legi.

La fiecare nivel de existență – de la cel subatomic, la formele corpului uman, până la nivelul galactic, aceleași tipare cheie conduc la manifestarea lucrurilor. Geometria sacră descrie legile universale în raport de forme, fracții, unghiuri și relații. Este un limbaj universal al unor adevăruri matematice pure. Oricine a privit o frunză, a meditat asupra unei mandale sau a unei yantre, s-a plimbat într-un labirint sau s-a uitat printr-un microscop, a simțit efectele geometriei sacre. Orice mare tradiție spirituală de pe Pământ își instruiește studenții privind unele aspecte ale Geometriei Sacre, deoarece este știința comună prin care individul poate înțelege și accesa direct forțele Divinității.

Geometria Sacră conţine un sistem informaţional complex, care poate fi folosit pentru a accesa vindecarea şi creşterea în toate dimensiunile existenţei omului. Se va discuta despre: ‐ Rolul geometriei sacre în creație şi în evoluția personală ‐ Corpul nostru şi geometria sacră ‐ Geometria sacră și cimatica ‐ Simbolul Floarea Vieții, însemnătate şi construire; semnificația simbolului Vesica Piscis ‐ Solidele platonice, numărul de aur, seria lui Fibonacci ‐ Geometria sacră şi grida Pământului ‐ Construirea de mandale ‐ Crearea spațiului sacru, gride de cristale, altare.

Lucrul cu geometria sacră poate duce la: – eliminarea blocajelor energetice, emoționale, mentale – diverse conștientizări la nivel psihic si spiritual – angajarea într-un proces holistic de vindecare și ridicarea nivelului energetic – potențarea intuiției, găsirea de soluții pentru diferitele probleme cotidiene – primirea de informație de la ființele de lumină – echilibrarea celor două emisfere ale creierului – echilibrarea energiilor yin-yang

Prezentarea va fi ținută de: Irina Chirica, trainer creativ (e-mail: chirica_1@hotmail.com, tel.0746611521), joi, 17 aprilie, la ora 18:00!