Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany dezvoltă serviciile de recuperare oferite copiilor cu dizabilități cu sprijinul Consiliului Local Iași

În perioada septembrie-decembrie 2014, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany – biroul zonal Iaşi implementează proiectul Împreună pentru incluziunea socio-educaţională a copiilor cu dizabilităţi, proiect adresat copiilor cu nevoi speciale și susținut financiar de Consiliul Local Iași.

Acest proiect vine să continue și să dezvolte serviciile oferite de Fundația Bethany în cadrul Centrului de Recuperare pentru copii cu dizabilități deschis în 2012. Un număr de 20 de copii cu nevoi speciale împreună cu familiile lor vor fi implicaţi într-un program de terapie educaţională complexă şi integrată structurat pe cinci module – de stimulare cognitivă, terapie ocupaţională, formarea autonomiei personale, socializare și ludoterapie. Acest program a fost gândit împreună cu echipa de specialiști a fundației și răspunde nevoilor observate la peste 60 de copii cu nevoi speciale asistați pe parcursul anului 2013.

Activitățile proiectului se adresează și părinții copiilor cu nevoi speciale, aceștia urmând a fi sprijiniți în cadrul sesiunilor de educație parentală, grupurilor de suport și ședințelor de consiliere individuală să depășească o parte din dificultățile emoționale cu care se confruntă.

Proiectul are și o componentă importantă de informare și sensibilizare a comunității ieșene. Evenimentul special ce urmează a marca ziua de 3 Decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, dar și Campania Inimă Bună au rolul de a sensibiliza și a mobiliza oamenii din Iasi în sprijinul acestor copii.

Proiectul Împreună pentru incluziunea socio-educaţională a copiilor cu dizabilităţi este implementat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și este finanțat de Consiliului Local Iaşi, cu suma de 25 600 de lei.

Pentru detalii vă rugăm să ne contactaţi la sediul Fundaţiei Serviciilor Sociale Bethany, biroul zonal Iaşi, str.Varianta Uzinei nr.1, sau la tel/fax 0232 278 535, 0766 680246, persoană de contact Georgiana Vieru, coordonator PR şi Fundraising: georgiana.vieru@bethany.ro.

Despre Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor şi a familiilor, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială.

Cu 19 ani de activitate în România, programele noastre vizează în special prevenirea separării copilului de familia biologică, promovarea unor practici profesioniste în lucrul cu copiii cu nevoi speciale sau care provin din medii dezavantajate (centre de plasament, centre de reeducare sau penitenciare, familii defavorizate), şi nu în ultimul rând promovarea voluntariatului ca modalitate de implicare în viaţa comunităţii.

 

Sursa: comunicatul de presa