Banca Naţională a României (BNR) a scos la concurs şapte posturi printre care se numără cel de controlor de tezaur la regionala Bucureşti şi cel de referent de specialitate în cadrul Direcţiei Tehnice şi Mentenanţă. Anunţurile complete precum şi condiţiile de participare sunt publicate pe site-ul oficial al Băncii.

În 2011, salariul mediu net lunar în cadrul BNR a fost de aproape 1.200 de euro, mai mare decât cel al unui ministru din Guvernul României. La finalul aceluiaşi an, BNR avea 1.861 de angajaţi, conform Raportului oficial al Băncii privind activitatea proprie în 2011.

Ce fel de angajaţi caută BNR

Candidaţii care vor să aplice pentru cele şapte posturi vacante din cadrul BNR trebuie să cunoască, printre altele, limba engleză şi, în cele mai multe dintre cazuri, să ştie să utilizeze corect programele din pachetul Microsoft Office şi browser-ul Internet Explorer.

Toate contractele de muncă vor fi încheiate pe o durată de timp nedeterminată.

Pentru a putea intra în concurs, candidaţii nu trebuie să opteze pentru posturi care să se afle în aceleaşi structuri organizatorice în care sunt angajate şi rudele acestora şi pentru funcţii care să se afle într-o „relaţie ierarhică sau funcţională cu un post ocupat de soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului”.

Nu sunt admişi nici cei care au participat la mai mult de trei concursuri pentru un post similar în ultimii trei ani.

1. Controlor tezaur la Sucursala Regională Bucureşti, Serviciul caserie

– termenul limită de înscriere: 15 februarie

Persoana care va opţine acest loc de muncă va fi „deţinător de chei la uşa de tezaur” şi va participa la activităţi de primire, recepţie, păstrare şi eliberare de numerat şi de alte valori în şi din tezaur.

Ea trebuie să aibă studii superioare, să fie licenţiată în domeniul ştiinţelor economice şi să ştie să utilizeze programele din pachetul Microsoft Office şi browser-ul Internet Explorer.

Candidaţii care vor să aplice pentru acest post trebuie, de asemenea, să deţină o serie de „competenţe comportamentale”.

 

FOTO: site BNR

2. Referent de specialitate la Direcţia Tehnică şi Mentenanţă, Serviciul tehnic, mentenanţă echipamente şi instalaţii

– termenul limită de înscriere: 18 februarie

Românii care vor să obţină acest loc de muncă trebuie să aibă cel puţin trei ani de experienţă în domeniul tehnic şi să fie absolvenţi de studii superioare pe profil tehnic. Candidaţii trebuie, de asemenea, să ştie să utilizeze programele pachetului Microsoft Office şi să deţină cunoştinţe de limba engleză.

3. Referent de specialitate la Direcţia Servicii Informative, Serviciul administrare reţele

– termenul limită de înscriere: 15 februarie

Potrivit anunţului de angajare publicat pe site-ul oficial al Băncii Naţionale, persoanele care aplică pentru obţinerea acestui loc de muncă trebuie să aibă următoarele studii şi cunoştinţe:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul IT, la una dintre următoarele facultăţi: Facultatea de electronică/electrotehnică şi telecomunicaţii sau echivalent, Facultatea de automatică şi calculatoare sau echivalent, Facultatea de matematică, Facultatea de cibernetică sau echivalent;
– minimum 2 ani de experienţă în domeniul IT, pe posturi cu studii superioare;
– cunoştinţe privind componenţa calculatoarelor personale tip IBM PC şi noţiuni de depanare a acestora;
– cunoştinţe de configurare şi depanare hardware a arhitecturilor de tip server;
– cunoştinţe privind instalarea şi depanarea sistemelor de operare, MS Windows XP, MS Windows 7;
– cunoştinţe privind instalarea şi administrarea sistemelor de operare pentru reţea MS Windows 2003 Server;
– cunoştinţe privind suita de protocoale de comunicaţie TCP/IP;
– cunoştinţe de proiectare şi întreţinere a reţelelor locale de calculatoare: infrastructura fizică pasivă, echipamente active;
– cunoştinţele privind administrarea sistemului de mesagerie electronică MS Exchange Server 2003 sau a sistemelor de operare tip Unix/Linux reprezintă un avantaj;
– cunoaşterea limbii engleze.

Celelalte locuri de muncă disponibile în cadrul BNR în această perioadă sunt:

– referent de specialitate la Direcţia Servicii Informatice, Serviciul sisteme informatice

– referent de specialitate la Agenţia Brăila, Activităţile de raportări statistice, sondaje de conjunctură şi comunicare

– referent de specialitate (inginer constructor) la Direcţia Patrimoniu şi Investiţii, Serviciul investiţii

– referent de specialitate la Direcţia Comunicare, Serviciul analiză de imagine şi dezvoltare de proiecte în domeniul relaţiilor publice.

Detalii suplimentare legate de posturile vacante din cadrul BNR, modalitatea de înscriere şi etapele concursului pot fi găsite pe site-ul oficial al băncii centrale.