Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică proiectul Planului cadru pentru învăţământul primar prin care propune creşterea numărului de ore prevăzut pentru activităţile care urmăresc stimularea dezvoltării fizice armonioase a elevilor, respectiv educaţie fizică şi muzică.

O noutate a proiectului de Plan-cadru pentru învăţământul primar este numărul de ore prevăzut pentru activităţile care urmăresc stimularea dezvoltării fizice armonioase.

„Creşterea numărului de ore de educaţie fizică reflectă importanţa care trebuie acordată sănătăţii şi dezvoltării fizice armonioase a tinerei generaţii, tot mai preocupată de tehnologia digitală, în detrimentul sportului şi mişcării în aer liber. Această importanţă este subliniată şi de Legea Educaţiei Naţionale, în special pentru segmentul de educaţie timpurie şi pentru clasa pregătitoare”, se precizează în documentul pus în dezbatere publică, prezentat de Mediafax.

Astfel, pentru ciclul primar, orele destinate stimulării motricităţii sunt repartizate astfel: două ore la disciplina „Educaţie fizică” şi alte două ore la disciplina „Muzică şi mişcare” pentru elevii din clasele pregătitoare, întâi şi a II-a şi două ore la disciplina „Educaţie fizică” şi o oră la disciplina „Joc şi mişcare”, pentru elevii claselor a III-a şi a IV-a.

Potrivit iniţiatorilor proiectului, construcţia Planului-cadru pentru învăţământul primar are în vedere realizarea dezideratelor profilului de formare al copilului care finalizează ciclul primar, profil determinat de domeniile de competenţe-cheie specificate în articolul 68 din Legea educaţiei.

Astfel, pentru disciplina „Limbă şi comunicare” sunt prevăzute cinci ore pentru clasa pregătitoare, câte şase ore la clasele întâi, a II-a şi a IV-a şi şapte ore la clasa a III-a.

Disciplinei „Matematică şi ştiinţe ale naturii” îi sunt alocate câte patru ore pentru clasele pregătitoare, întâi şi a II-a şi câte cinci ore pentru clasele a III-a şi a IV-a.

La clasele pregătitoare, întâi şi a II-a se studiază integrat disciplina „Matematică şi exploatarea mediului”, având o singură programă de studiu care cumulează numărul de ore alocat pentru disciplinele Matematică şi Ştiinţe ale naturii.

Pentru aria curriculară Om şi societate sunt prevăzute câte două ore pe săptămână de la clasa pregătitoare până în clasa a III-a şi patru ore pe săptămână pentru clasa a IV-a, când sunt introduse Istoria şi Geografia.

Pentru aria curriculară Arte sunt propuse câte trei ore la clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, şi câte două ore pentru clasele a III-a şi a IV-a.

Astfel, la clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a se studiază integrat disciplina Arte vizuale şi lucru manual, având o singură programă de studiu care cumulează numărul de ore alocat pentru disciplinele Arte vizuale şi Educaţie tehnologică.

La clasele pregătitoare, întâi şi a II-a se studiază integrat disciplina Muzică şi mişcare, iar la clasele a III-a şi a IV-a se studiază disciplina Educaţie muzicală.

Pentru Sănătate şi motricitate sunt prevăzute câte două ore la clasele pregătitoare, întâi şi a II-a şi câte trei ore la clasele a III-a şi a IV-a, iar Educaţia tehnologică va fi studiată o dată pe săptămână în toţi cei cinci ani de studiu.

De asemenea, la clasele pregătitoare, întâi şi a II-a este prevăzută şi câte o oră pe săptămână pentru Consiliere şi orientare.

Iniţiatorii proiectului precizează că o altă noutate a acestui proiect de Plan-cadru pentru învăţământul primar o constituie absenţa plajei orare pentru disciplinele din trunchiul comun, în scopul asigurării echităţii şi a unităţii de formă a planului-cadru.

„Funcţiile plajei orare de oferire a posibilităţii de aprofundare/remediere sau de extindere pot fi realizate prin valorificarea timpului la dispoziţia profesorului. Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precizează la art. 66 al. (5), modul în care pot fi folosite orele pentru disciplinele din trunchiul comun: «programa şcolară acoperă 75 la sută din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25 la sută din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 25 la sută din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, în cazul copiilor cu probleme speciale, pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev»”, se arată în proiect.

Plaja orară este păstrată pentru curriculumul la decizia şcolii, constituit, potrivit articolului 65, aleatul 5 din Legea educaţiei, din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ.

Numărul total de ore din trunchi comun (disciplinele obligatorii) este, potrivit proiectului, de 18 la clasa pregătitoare, 19 la clasele I şi a II-a, 20 la clasa a III-a şi 21 la clasa a IV-a.

Numărul maxim de ore pe săptămână a fost stabilit la 20 pentru clasa pregătitoare, 21 pentru clasa I şi a II-a, 22 pentru clasa a III-a şi 23 pentru clasa a IV-a.

Proiectul va fi în dezbatere publică până în 19 februarie.