Ieşenii care şi-au anvelopat blocurile pe cheltuiala proprie vor fi scutiţi de la plata impozitului pe o perioadă de 7 până la 10 ani. Scutirea va fi făcută doar în baza auditului energetic prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse pentru clădiri.

Actele din dosar

Cei care doresc să obţină scutirea de impozit, trebuie să depună la Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale un dosar care să conţină: cererea prin care se solicită scutirea/reducerea la plata impozitului pe clădire; documentele de dobândire în proprietate a imobilului din care să rezulte destinaţia de locuinţă a acestuia (contract de vânzare-cumpărare, autorizaţia de construire); procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic; certificatul de performanţă energetică sau alt document legal emis în baza auditului energetic din care să rezulte clasa de performanţă energetică la care se încadrează imobilul după efectuarea lucrărilor de reabilitare; declaraţie pe propria răspundere că lucrările de intervenţie efectuate pentru creşterea performanţei energetice s-au făcut exclusiv pe cheltuiala proprie a proprietarului.

Audit energetic

Pentru obţinerea certificatelor de performanţă energetică a clădirilor, trebuie să consultaţi un auditor aflat pe „lista auditorilor energetici”. Aceasta se găseşte pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energetic sau pe pagina web a Ministerului Dezvoltării.

O altă condiţie este ca respectivul contribuabil să nu figureze cu debite restante către bugetul local.

Scutiri în funcţie de clasă

Perioadele de scutire de la plata impozitului se acordă în funcţie de clasa de performanţă energetică. Clădirile din clasa D, sunt scutite pe o perioadă de 7 ani; în clasa C – 8 ani; clădirile încadrate în clasa de performanţă B – 9 ani; iar cele din clasa A beneficiază de scutire la plata impozitului pentru o perioadă de 10 ani. Mai multe detalii pot fi gasite accesând site-ul Primăriei Iaşi: www.primaria-iasi.ro.

Sursa: e-iasi.info