Aducem știri noi cu privire la situația delicată a copacilor din orașul Iași care au fost marcați pentru tăiere (mulți dintre ei fiind sănătoși)

Comunitatea dorește a știi motivul și criteriile pe care se bazează acese marcaje!  Se aude ceva și de un viitor protest împotriva acestor actiuni ale primăriei!

Iașul Iubește Teii este un grup de initiativă civică din Iaşi, creat spontan de comunitatea de tineri care, în februarie 2013, a protestat împotriva tăierii teilor. A ceștia au făcut publică următoarea sesizare înaintată  institutiilor ieșene de către Dinu Gabriel Munteanu.

SESIZARE:

Atragem atenţia asupra următoarelor fapte de natură URGENŢă:

1) În dată de 07.05.2014, în incinta Parcului Expozitei (Str. General Toma Dimitrescu, Cartierul Copou), Iaşi, s-a constatat că numeroşi arbori aflaţi în respectivul amplasament poartă o marca silvică (bulină) roşie, însoţită, în cele mai multe cazuri, de însemnări cu creionul pe trunchiul (parţial decojit) al arborilor;

2) Aceste tăieri, dacă se vor efectua, sunt ilegale şi atrag cu sine responsabilităţi juridice. Mai exact:

a. În primul rând, cei mai mulţi dintre aceşti arbori (cu excepţia unui copac uscat şi a unuia cu coronamentul parţial degradat la etajele superioare), unii dintre ei maturi şi cu o coroana bogată (deja înfrunzită sau înfrunzită parţial) par să se bucure de o stare fito‑sanitară satisfăcătoare, cu funcţii eco‑protective intacte (a se vedea albumul foto).

b. În acest sens, conform Legii 24/2007 (actualizată şi republicată) (v. Art. 16, alin. 1‑3; Art. 17, alin 1‑3), orice dispoziţie sau acţiune de tăiere în spaţii urbane precum este Parcul Expoziţiei din Iaşi, trebuie să fie regulată, pe de o parte, de o comisie de specialitate locală, legal constituită, cu atribuţii clare, specifice şi cu o activitate transparenţă şi informată de cele mai bune practici în domeniu (e.g., dendrologie, arboricultură, peisagistică), iar pe de altă parte, să fie efectuate în contingenţa cu indicii cantitativi şi calitativi incluşi în Registrul Local al Spaţiilor Verzi (cf. Ordinul MDRT nr. 1466-2010 – e.g., Art. 13), care includ numărul şi specia exemplarelor, ridicări topo‑cartografice (hărţi digitale) şi un cod unic de identificare pentru fiecare exemplar, starea fitosanitară a arborilor s.a.

c. Atât ilegitimitatea, prin cadrul legal cu totul obscur, a Comisiei de Ordonare a Vegetaţiei Lemnoase din Iaşi, cât şi inexistentă unui registru local al spaţiilor verzi întocmit după normele legale plasează Primăria Iaşi într‑o stare perpetuă de ilegalitate.

d. Astfel, în lipsa unui Registru Local al Spaţiilor Verzi întocmit temeinic, conform legii, actualizat transparent şi public, Primăria Iaşi (sau orice altă persoană fizică sau juridică) poate oricând purcede, cu sau fără acordul Ocolului Silvic Iaşi, la defrişări de arbori arbitrare şi abuzive (folosind motive cu totul fictive – e.g., arbori „bătrâni”, “uscaţi”, “periculoşi” etc.), pentru simplul motiv că nu există o evidenţă corectă şi exhaustivă a spaţiilor verzi locale.

În lipsa acestui registru şi în cazuri de forţă majoră (e.g., arbori care prezintă un iminent pericol public), orice persoană, fizică sau juridică, trebuie să facă dovadă unei expertize dendrologice complete (care să includă foraje individuale cu burghiul Pressler în interiorul exemplarelor vizate) pentru fiecare arbore propus înspre tăiere.

e. În concluzie, în lipsa unei evidente legale a vegetaţiei arboricole din Iaşi (inclusiv din cadrul Parcului Expoziţiei din Iaşi), orice tăieri, inclusiv cele „aprobate” de Ocolul Silvic Iaşi (aceste aparenţe aprobări/marcaje sunt abuzive în sine şi ele merită investigate de organele abilitate), este ilegală şi atrage cu sine responsabilităţi juridice (inclusiv de natură penală).

Ţinând cont de cele expuse mai sus, solicităm:

A. Sistarea imediată, până la întocmirea legală a Registrului Local al Spaţiilor Verzi, a oricăror acţiuni de tăiere/marcare înspre tăiere a arborilor din Parcul Expoziţiei din Iaşi (că, de altfel, a oricăror arbori de pe rază municipiului Iaşi).

B. Investigarea, conform Art. 297 al Noului Cod Penal (şi — în cazul în care aceste tăieri vor fi efectuate înainte că ele să poată fi sistate de organele abilitate — conform Art. 108 (1) al Legii 46/2008) a tuturor persoanelor fizice şi/sau juridice care au dispus şi/sau aprobat acţiunile descrise mai sus.

(Adaptare după sesizarea oficială înaintată, astăzi, instituţiilor ieşene de către Dinu Gabriel Munteanu).