Societatea Studenților Farmaciști din Iași (SSFI) este o organizație studențească profesională, apolitică, non-profit, care își desfășoară activitatea în Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași. Societatea s-a constituit în urma Adunării Generale din data de 8 ianuarie 1996 și funcționează ca persoană juridică de sine stătătoare pe baza prevederilor din Statutul SSF. Membrii societății sunt studenți ai Facultăţii de Farmacie Iaşi, indiferent de sex, naţionalitate, religie sau apartenenţă politică.
Scopurile societății sunt de a promova şi apără interesele studenţilor farmacişti pe plan ştiinţific, cultural, social şi civic, dar şi de a-i modela pe aceştia spre a deveni persoane responsabile, competente și implicate în viața socială. Pentru coordonarea activităţilor şi îndeplinirea scopurile, societatea este astfel alcătuită:
Biroul de Conducere: membrii acestuia (Președinte, Vicepreședinte pe Probleme Externe, Vicepreședinte pe Probleme Interne, Trezorier și Secretar) se ocupă de promovarea imaginii societății, cât și de coordonarea și monitorizarea activitații societății.
Coordonatorii de Departamente: coordonatorii Departamentelor de Sănătate Publică, Educaţie şi Practică Farmaceutică, Programe Sociale, Human Resources, Mobilitati Studenţeşti, Comunicare şi Imagine realizează o multitudine de proiecte în funcţie de domeniul fiecăruia. Încercăm ca prin intermediul acestora să interacţionăm atât cu studenţii de la Facultatea de Farmacie, cât şi cu tineri din întreg centrul universitar Iaşi.
Comisia de cenzori:  alcătuită din doi membri, aceasta are ca obiectiv supravegherea legalității veniturilor și cheltuielilor, evaluarea patrimoniului în conformitate cu regulile stabilite de Adunarea Generală.
Activitatea societății vizează o multitudine de proiecte. Unele sunt cu tradiţie în cadrul SSFI, reuşind să le realizăm anual, ele fiind primite cu interes de către grupurile ţintă. Dintre acestea amintim: „Automedicația – comoditate sau inconştienţă?”, „Balul caritabil”, “Ziua lumânărilor aprinse”, „Campania ANTI-SIDA”, „Riști și câștigi…cunoștințe”, dar şi altele. De asemenea, SSFI are un reprezentant în Biroul Executiv de Cazări al U.M.F. „Gr. T. Popa”, ce se ocupă cu rezolvarea problemelor studenţilor cazaţi în căminele universităţii.
Alte proiecte importante sunt site-ul societății, www.ssfi.ro, şi revista „Recipe!”, ca mijloace de informare, dar și ca forum de dezbateri. Un proiect în continua creștere al organizației este „Campania de informare in licee despre profesia de farmacist” ce s-a implementat acum 4 ani şi este foarte bine primit de elevii şi profesorii de la liceele din Iași, Paşcani, Fălticeni, Botoşani, Vaslui, Târgu-Neamț ș.a.
La nivel naţional, Societatea Studenţilor Farmacişti din Iaşi este membru cu drepturi depline în Federaţia Asociațiilor Studenţilor Farmacişti din România și în Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.
Suntem o echipă dornică sa promovam cât mai multe proiecte, concepte despre o viaţă sănătoasă, dinamică, polivalentă, plină de lucruri noi şi interesante, atât pentru studenţi, cât şi pentru celelalte persoane din jurul nostru. Pe viitor, ne propunem creşterea gamei de oportunităţi ale studentului farmacist, precum şi mărirea vizibilităţii studenţilor farmacişti la nivel local și naţional.

Contact

Flavia Burlec      
Preşedinte

Tel: 0724350022

Mail: flavia_burlec@hotmail.com

 

Rotariu Roxana-Ionela 
Vicepreşedinte Externe

Tel: 0748481762

Mail: roxana_rtr@yahoo.ca