Va informam ca a fost emis un nou proiect de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 142/2009 privind acordarea tichetelor de masa.

Articol unic – Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 260 din 12 iulie 1998, Partea I, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(1) Tichetele de masa pot fi emise pe suport din hartie sau in format electronic in conformitate cu prevederile prezentei legi. Tichetele de masa pe suport din hartie se emit de catre unitatile cu activitate specializata in domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite in continuare unitati emitente de tichete de masa pe suport din hartie, sau de catre angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bugete. Acordarea tichetelor de masa pe suport de hartie sau in format electronic se face numai dupa consultarea angajatului.

2. Dupa alin. (1) al Articolului 2, se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
Tichetele de masa in format electronic sunt emise exclusiv in vederea efectuarii de operatiuni in limitele prevazute de prezenta lege. Unitatile emitente de tichete de masa in format electronic sunt institutiile de credit autorizate de catre Banca Nationala a Romaniei sa desfasoare servicii de plata asa cum sunt definite la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, privind serviciile de plata, denumite in continuare unitati emitente de tichete de masa in format electronic.