Turnul Nostru – fond de revitalizare urbană disponibil pentru ieșeni

Fondul are ca principal scop finanţarea unor proiecte ale membrilor comunităţii din Iași care îşi propun să reamenajeze, cosmetizeze sau să repună în funcţiune o serie de spaţii publice.

Proiectele selectate pentru finanţare vor avea, în primul rând, o componentă puternică de dezvoltare comunitară şi socială şi se vor adresa unui număr mare de beneficiari, atât din generaţiile prezente, cât şi din cele viitoare. Scopul proiectelor va fi acela de îmbunătăţire a imaginii urbane iar impactul lor va fi, cu precădere, pe termen lung.

Turnul Nostru poate finanţa proiecte precum: amenajarea unui loc de joacă pentru copiii din cartier, reamenajarea unui parc, realizarea unor proiecte artistice pe faţadele clădirilor, amenajarea unor spaţii pentru practicarea sporturilor de masă, dar şi alte proiecte de impact asupra comunităţii ieşene.

 

APEL PROPUNERI DE PROIECTE IUNIE 2014

Valoarea maximă a sumei pe care o putem acorda pentru finanțarea unui proiect este de cel mult 15.000 lei.
Aplicanţii eligibili sunt: grupuri de iniţiativă, ONG-uri și asociaţii de proprietari.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI
Obiectivele la nivelul comunităţii ieşene:
o Creşterea capacităţii cetăţenilor de a îşi asuma iniţiativa în dezvoltarea comunităţii din care fac parte.
o Susţinerea şi motivarea cetăţenilor de a fi proactivi şi interveni personal în soluţionarea problemelor.
Obiective la nivelul Fundaţiei Comunitare Iaşi:
o Implicarea companiilor şi a actorilor comunitari cu resurse proprii în abordarea unor nevoi locale.
o Ilustrarea modului în care resursele private pot fi utilizate în mod transparent şi eficient pentru a soluţiona diferite nevoi ale comunităţii.
o Dezvoltarea comunităţii ieşene prin aportul şi implicarea membrilor săi.

PERIOADA DE DERULARE/ETAPELE PROGRAMULUI

Sondarea nevoilor din comunitate: 15 – 25.05.2014
Data lansării: 02.06.2014
Încheierea perioadei de înscriere a proiectelor: 06.07.2014
Jurizarea proiectelor: 07.07.2014 – 20.07.2014
Interviuri cu aplicanții: 14.07.2014 – 20.07.2014
Anunțarea proiectelor câștigătoare: 27.07.2014

Un grup consultativ format din specialiști din domeniul arhitecturii şi al construţiei va oferi suport persoanelor care doresc să schimbe aspectul urban al oraşului. Grupul consultativ poate fi apelat pentru a-i solicita sfaturi legate de ideea cu care vrei să aplici: gradul de fezabilitate, paşii de urmat, costurile proiectului, materialele necesare etc. Pentru a intra în contact cu specialiștii trebuie să iei legătură cu Elena Racu, Grant Managerul Fundației Comunitare Iași.

Dacă vrei să te implici în revitalizarea unui spaţiu al oraşului însă nu ai idee de unde ai putea să începi, te poţi inspira din lista de mai jos Idei de revitalizare urbană, realizată în urma sondării opiniilor ieşenilor prin intermediul unui chestionar conceput pentru a identifica nevoile comunităţii în ceea ce priveşte spaţiul public ieşean.

Proiectul trebuie să își încheie activitatea până pe 16.11.2014
Raportarea financiară şi narativă se va face în primele 2 săptămâni după finalizarea activităților, până pe 30.11.2014, iar evaluarea va avea loc în următoarele 2 săptămâni.

PROCESUL DE APLICARE
Pentru a intra în concursul de proiecte, trebuie să se completeze un formular de aplicare și un buget. Acestea, împreună cu Ghidul de finanțare, sunt disponibile în link-urile de mai jos. Detalii complete despre condiţiile de participare la concursul de finanţare şi criterii de selecţie ale aplicanţilor pot fi găsite în Ghidul de finanţare al programului.

Prin intermediul fondului Turnul Nostru, Fundaţia Comunitară Iaşi doreşte redarea utilităţii şi atractivităţii unor spaţii în comunitatea ieşeană care să genereze o schimbare pozitivă prin amenajări creative și creşterea capacităţii cetăţenilor de a îşi asuma iniţiativa în dezvoltarea comunităţii din care fac parte.

Dosarul de aplicație se va trimite la adresa elena.racu@fundatiacomunitaraiasi.ro

Persoană de contact pentru relaţii suplimentare:
Elena Racu, Grant Manager
T: 0720.039.054
E: elena.racu@fundatiacomunitaraiasi.ro

Sursa: fonduri.fundatiacomunitaraiasi.ro