Oras: Iasi
Adresa: B-dul Dimitrie Mangeron, Nr. 53A, Iasi
Telefon: 0232-21.23.26
Fax: 0232-21.16.67
Web: tuiasi.ro

Universitatea tehnica ieseana este mostenitoarea spirituala a traditiilor invatamantului tehnic superior romanesc, ale carui origini se leaga de scoala de Ingineri Hotarnici, creata in Moldova la inceputul secolului al XIX- lea de catre marele carturar Gheorghe Asachi.
Identitatea Universitatii Tehnice „Gh.Asachi” din Iasi se exprima prin:
Numele: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi;
Emblema: „Gheorghe Asachi”;
Ziua Universitatii Tehnice: 15 noiembrie;
Sediul central: Iasi, B-dul Dimitrie Mangeron nr.67.
Definire, misiune, principii
Art.1. Universitatea Tehnica „Gh.Asachi” din Iasi este o comunitate academica de sine statatoare, functionand ca institutie de stat, in baza Constitutiei Romaniei, a Legii invatamantului si cu respectarea Declaratiei Drepturilor Omului. Ea isi desfasoara activitatea in deplina autonomie si libertate academica, intr-un spatiu propriu, cu patrimoniu propriu si cu un buget format din sumele alocate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, din resurse proprii si din alte surse, care nu contravin Cartei.
Art.2. Comunitatea academica este constituita din corpul profesoral, personalul de cercetare, studentii facultatilor, studentii programelor postuniversitare. Raman membri ai comunitatii academice absolventii (alumni), profesorii si cercetatorii care au lucrat in trecut in Universitatea Tehnica din Iasi, fara a avea insa, prin aceasta, prerogative si competente decizionale. Comunitatea universitara cuprinde, pe langa comunitatea academica si personalul auxiliar si administrativ.
Art.3. Autonomia universitara se manifesta ca libertate de decizie a universitatii in raporturile sale cu organele de stat, cu factorii economici sau politici, in probleme care privesc structura institutiei, activitatea de invatamant, de cercetare, administrativa, financiara, precum si in raporturile cu institutii similare din tara si din strainatate.
Art.4. Libertatea academica inseamna: a) dreptul de a deveni, in conditiile fixate de Senat, membru al comunitatii academice; b) dreptul comunitatii academice si al membrilor ei de a dobandi, dezvolta si transmite liber cunostinte prin cercetare, dezbatere, predare, lectura, scris; c) dreptul comunitatii academice in ansamblu si al fiecarui membru de a participa la activitatile de invatamant si cercetare ale universitatii, precum si la organizarea si conducerea acestor activitati.
Art.5. (1) Patrimoniul Universitatii Tehnice din Iasi cuprinde edificiile, terenurile si dotarile de orice fel, servind procesului de invatamant si cercetare, pentru locuinta, masa si studiu, pentru activitati culturale si sportive. Fac parte din patrimoniul universitar si cladirile destinate serviciilor de administratie. (2) Orice modificare de patrimoniu nu se face decat cu aprobarea Senatului. (3) Accesul liber al membrilor comunitatii universitare in spatiul universitar nu poate fi interzis sau limitat. Dreptul la greva nu poate fi exercitat prin interzicerea sau limitarea accesului membrilor comunitatii in spatiul universitar.
Art.6. (1) Pe baza prevederilor prezentei Carte, se pot elabora regulamente privind: a) organizarea si functionarea Senatului, a facultatilor, departamentelor, catedrelor, centrelor de cercetare si productie, a compartimentelor functionale; b) admiterea studentilor; c) acordarea burselor si a altor forme de suport pentru studenti; d) conduita personalului didactic si a studentilor; e) concursurile pentru ocuparea posturilor didactice si pentru evaluarea periodica a personalului didactic si de cercetare; f) elaborarea programelor de studii; g) organizarea activitatii profesionale a studentilor; h) functionarea bibliotecilor si a altor unitati din subordinea universitatii; i) activitatea financiar-administrativa.
(2) Toate aceste regulamente sunt supuse aprobarii Senatului.
Art.7. Universitatea Tehnica din Iasi adera la The Magna Charta of European Universities (Bologna, 1988).
Art.8. inscrisa in continuitatea scolii superioare romanesti, cultivand totodata valorile stiintei si culturii universale, Universitatea Tehnica „Gh.Asachi” din Iasi isi asuma ca valori fundamentale: a) tezaurizarea si difuzarea valorilor stiintei si culturii tehnice; b) promovarea spiritului de liber examen, al gandirii critice, innoirea si inlocuirea cunostintelor; c) formarea si perfectionarea resurselor umane calificate si inalt calificate; d) participarea stiintei romanesti la dezvoltarea stiintei universale, odata cu afirmarea identitatii culturii nationale in general si a celei tehnice in particular.
Art.9. Universitatea Tehnica emite diplome de licenta, diplome de studii aprofundate, diplome de absolvire (colegii), diplome de studii academice (postuniversitare), certificate pentru studii de scurta durata, atribuie titlul de doctor in stiinte, incununeaza activitatea stiintifica, de invatamant si cultura a unor personalitati din tara si din strainatate cu titlurile de Doctor Honoris Causa, profesor onorific, membru de onoare al Senatului.
Art.10. in functie de misiunea Universitatii Tehnice „Gh.Asachi”, precum si de criteriile de clasificare acceptate de Uniunea Europeana, prezenta Carta defineste Universitatea Tehnica din Iasi ca o institutie de invatamant superior si cercetare (universitate de tip A) in domenii diversificate ale cunoasterii stiintifice si tehnice.
Art.11. Principial deschisa inovatiei stiintifice si de invatamant, Universitatea Tehnica din Iasi isi evalueaza si isi imbunatateste continuu activitatile si performantele prin considerarea atenta a experientei universitatilor si centrelor de cercetare de referinta. Programul de reforma a invatamantului exprima strategia de dezvoltare a Universitatii Tehnice iesene in perspectiva integrarii Romaniei in Uniunea Europeana.
Art.12. Universitatea Tehnica „Gh.Asachi” din Iasi indeplineste aceste obiective prin: 1. formarea de specialisti ingineri, la nivelul cerintelor acceptate pe plan mondial pentru activitati industrial-economice, pentru invatamant si stiinta. Nivelul de pregatire asigurat in universitate trebuie sa ofere absolventului urmatoarele competente: a) capacitatea de a asimila si intelege informatia tehnico-stiintifica; b) capacitatea de a aplica operativ in practica sistemul de cunostinte acumulate; c) capacitatea de a organiza si conduce personalul din structurile de activitati incredintate; d) capacitatea de a organiza si desfasura cercetare stiintifica cu accent de noutate sau de varf tehnologic si stiintific; 2. asigurarea unui sistem de educatie inginereasca si stiintifica continua, prin programe de specializare de scurta durata in raport cu tendintele esentiale pe plan tehnologic si stiintific; 3. desfasurarea cercetarii stiintifice fundamentale si aplicative la nivelul catedrelor, unitatilor de cercetare si laboratoarelor.
Structura Universitatii Tehnice „Gh. Asachi” Iasi
1. Universitatea Tehnica „Gh.Asachi” este structurata pe urmatoarele unitati functionale: facultati, colegii, departamente, catedre, unitati de cercetare stiintifica, de proiectare si productie.
2. Facultatea este unitatea functionala care organizeaza procesul didactic si de cercetare; ea are in componenta catedre si departamente, legate de regula de specificul facultatii si cuprinzand personal didactic, de cercetare, tehnico-administrativ si studenti.
3. Colegiul universitar este unitate functionala subordonata universitatii sau facultatii si care organizeaza procesul didactic de scurta durata.
4. Departamentul de infiinteaza pe baza hotararii Senatului universitatii si este subordonat acestuia sau, dupa caz, consiliului facultatii, avand functii didactice, de proiectare si de productie de interes deosebit pentru universitate sau facultate.
5. Catedra este unitatea functionala de baza a facultatii si cuprinde personalul didactic, de cercetare, proiectare si auxiliar care apartine unor discipline inrudite din punct de vedere al continutului de specialitate. Catedra trebuie sa reprezinte o scoala de cercetare si structurata sau in curs de structurare si dezvoltare.
6. Universitatea Tehnica „Gh.Asachi” are, de asemenea, in structura sa biblioteca, editura si compartimentele functionale, ale caror componenta, atributii si mod de lucru se stabilesc prin regulamente aprobate de senat.
7. Fac parte organica din prezenta Carta anexele sale, care cuprind urmatoarele regulamente de functionare:
egulamentul privind alegerea organelor de conducere;
Regulamentul de functionare a Senatului, consiliilor de facultati, colegiilor, departamentelor, catedrelor, unitatilor de cercetare si productie si a altor compartimente functionale;
Regulamentul de ordine interioara;
Regulamentul de burse;
Regulamentul privind conduita personalului;
Regulamentul privind concursurile pentru ocuparea posturilor;
Regulamentul privind criteriile de evaluare a activitatii cadrelor didactice;
Regulamente de desfasurare a activitatii didactice;
Regulamentul de functionare a bibliotecii, a editurii, Rotaprintului si a Buletinului stiintific;
Regulamentul privind activitatea serviciului social-studentesc.

8. Carta universitatii si regulamentele anexe sunt aprobate de catre Senatul Universitatii Tehnice „Gh.Asachi”. Modificarile si completarile la Carta se pot face numai cu respectarea conditiilor in care aceasta a fost aprobata. Initiativa de modificare este valabila numai daca este sustinuta de cel putin 1/3 din numarul membrilor Senatului.