Vă prezentăm o acțiune frumoasă organizată în cadrul Universității Gheorghe Asachi din Iași, un proiect internațional de tip Erasmus+ – Strategic partnership, cu titlul „Mobile youth peer mentoring application to facilitate distance mentoring guidance for youth with disabilities” (MyPeerMentor), No. 2017-1-TR01-KA205-039752, care are în centrul său mentoratul reciproc în rândul tinerilor.

Psihoterapeutul Ana Băianu, fondatorul cabinetului de Psihoterapie și Dezvoltare personală Willing, este invitat special să susțină un workshop în cadrul proiectului, denumit „Guide for peer mentoring process”. Atelierul va avea loc pe data de 16 octombrie 2018 la ora 10:00, în sala de conferințe de la Hotel Moldova, Iaşi.

Grupul țintă vizat de proiectul „MyPeerMentor” este constituit din tineri mentori, tineri muncitori, tineri consilieri în carieră.
Beneficiarii proiectului sunt tineri cu dizabilități fizice (cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani), familiile persoanelor cu dizabilități, cămine/şcoli pentru persoane cu dizabilități, instituții de învățământ (de tip gimnazial, liceal, universitar și VET).

Printre obiectivele proiectului se numără:
– dezvoltarea instrumentelor de instruire pentru tinerii mentori;
– dezvoltarea unei aplicații pentru implementarea îndrumării/mentoratului la distanță;
– un tip de mentorat inovativ care se bazează pe înțelegere și cunoaștere;
– întărirea colaborării între organizațiile de tineret, autoritățile locale, camerele de comerț, universități, ONG-uri și organizațiile destinate sprijinirii angajării tinerilor cu dizabilități;
– deschiderea orizontului tinerilor către activități eficiente și benefice de petrecere a timpului liber.

Ana va vorbi despre esența și rolul mentoratului în viața oamenilor, despre relația mentor – discipol și trăirile cu care se confruntă un mentor pe perioada acestui proces. Experiența ei pe calea mentoratului îi va folosi drept suport în susținerea prezentării și le va oferi participanților o nouă viziune asupra acestui subiect atât de vast și încărcat de implicații emoționale.

Implicarea Anei Băianu în proiectele de interes desfășurate la nivelul orașului Iași are ecou și rezultatele sunt mereu apreciate.