Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – filiala Iași în parteneriat cu Fundația Serviciilor Sociale Bethany a organizat un program de instruire dedicat specialiștilor ONG care lucrează în domeniul serviciilor sociale adresate persoanelor cu dizabilități. Programul de instruire s-a desfășurat în perioada februarie – martie 2014 și a constat în 3 cursuri. Domeniile de instruire acoperite au fost: terapii alternative pentru persoane cu dizabilităţi, lobby şi advocacy, noțiuni de management într-o întreprindere de economie socială. Formatorii au fost specialiști cu experiență în domeniile vizate, din România și Olanda. Au participat 41 de specialiști din 20 de ONG-uri din județul Iași.

Activitatea a făcut parte din proiectul Creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale din județul Iași în furnizarea de servicii sociale pentru copii și tineri cu dizabilități, adresat copiilor și tinerilor cu dizabilități din județul Iași, precum și specialiștilor din sectorul ONG care lucrează în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, implementat în perioada noiembrie 2013 – octombrie 2014 de către ANCAAR filiala Iași în parteneriat cu Fundația Serviciilor Sociale Bethany – biroul zonal Iași. Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă și are un buget de 83.320 CHF.

Obiectivul general al proiectului este de a creşte gradul de incluziune socială a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice şi mentale prin dezvoltarea de servicii sociale inovative la nivelul ONG-urilor din judeţul Iaşi, active în domeniul protecţiei şi drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Beneficiarii direcți ai activităților proiectului sunt 60 de copii și tineri cu dizabilități și 100 de reprezentanți ONG și ai autorităților publice din regiunea de Nord-Est a României active în domeniul promovării și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități.