Apartine de: Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iasi
Adresa: Str. Vascauteanu, Nr. 6, Iasi
Telefon: 0232/22.52.28

Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfantul Iosif” din Iasi a fost intemeiat conform canoanelor (Codul de drept canonic = CDC, 237 § 1) si fondat in anul 1886 de catre episcopul Nicolae Iosif Camilli cu acordul papei Leon al XIII-lea si aprobarea autoritatilor statului roman, in persoana primului ministru Mihail Kogalniceanu.
A fost inchis de regimul comunist intre anii 1948-1956. In anul 1956, din punct de vedere civil, a fost redeschis ca „sectia romana” a Institutului Teologic Romano-Catolic din Alba-Iulia, unde functiona „sectia maghiara”, si ambele sectii au fost recunoscute in anul 1965 de catre statul roman ca Institutul Teologic Romano-Catolic de Grad Universitar, prin decizia Departamentului Cultelor de pe langa Consiliul de Ministri, Directiunea Studii, nr. 11.141 din 31.07.1965.
In anul 1990, statul, prin decizia Ministerului Cultelor, Directia economica si de administratie, nr. 2589 din 23.04.1990, recunoaste structura autonoma a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfantul Iosif” din Iasi, avand un rector propriu, sub jurisdictia episcopului diecezan de Iasi.
Din aprilie 1995, Institutul a fost afiliat la Facultatea de Teologie din cadrul Universitatii Pontificale din Lateran.
In legislatia canonica, Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfantul Iosif” din Iasi poarta denumirea de Seminarul Mare Diecezan „Sfantul Iosif” din Iasi.
Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfantul Iosif” din Iasi este o comunitate academica distincta care functioneaza in baza Constitutiei Romaniei din 1991, a legislatiei invatamantului si a normelor de drept canonic si isi desfasoara activitatea in deplina autonomie si libertate academica, intr-un spatiu propriu, cu un buget format din sumele alocate de Episcopia Romano-Catolica de Iasi si Arhiepiscopia Romano-Catolica din Bucuresti si din resurse proprii.
Prin insusi faptul fondarii sale legitime, Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfantul Iosif” din Iasi functioneaza ca institutie cu personalitate juridica, civila si bisericeasca. Comunitatea academica este constituita din personalul didactic si studentii facultatii. Comunitatea academica foloseste in activitatea sa personal auxiliar si administrativ.
Misiunea si obiectivele
Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfantul Iosif” din Iasi isi asuma ca roluri fundamentale:
a) formarea umana, intelectuala, spirituala si pastorala a candidatilor la Preotie;
b) dezvoltarea stiintelor teologice si inserarea lor in contextul valorilor culturii si civilizatiei romane;
c) participarea disciplinelor teologice la dezvoltarea stiintelor, in general.
Institutul isi indeplineste aceste functii prin:
a) formarea de specialisti cu pregatire superioara pentru invatamant, stiinta si cultura;
b) actualizarea continua a pregatirii specialistilor prin programe de recalificare si specializare;
c) desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica si teologica;
d) asumarea si realizarea misiunii de focar cultural si spiritual care sa contribuie la formarea, dezvoltarea, transmiterea si difuzarea valorilor crestine catolice;
e) promovarea pluralismului optiunilor, analiza critica si constructiva, apararea cadrului democratic, respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale individului, cetateanului si crestinului intr-un climat ecumenic national.
Institutul urmareste cu atentie experienta institutelor, a universitatilor si a centrelor de cercetare similare, ameliorandu-si continuu activitatile prin adaptarea sugestiilor si noutatilor descoperite.
Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfantul Iosif” din Iasi emite diplome de licenta si certificate pentru studii. Absolventii Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfantul Iosif” din Iasi pot obtine, in virtutea afilierii la Facultatea de Teologie de pe langa Universitatea Pontificala din Lateran, titlul si diploma de bacalaureat in teologie cu recunoastere ecleziastica internationala.
Preotii care, dupa obtinerea licentei in teologie pastorala la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfantul Iosif” din Iasi, au facut cursuri de specializare intr-o universitate recunoscuta de Sfantul Scaun, obtinand diploma de licenta, pot obtine titlurile academice si ocupa urmatoarele functii didactice: preparator universitar si asistent universitar. Functia de lector universitar, conferentiar universitar si profesor universitar poate fi ocupata numai de cei care au obtinut titlul de doctor.Principii de organizare si functionare
Comunitatea academica a Institutului este deschisa cetatenilor romani si straini in conditiile impuse de organizarea interna: student, profesor, cercetator. Criteriile fundamentale ale apartenentei la comunitatea academica sunt: idoneitatea morala, competenta profesionala, corectitudinea comportamentala si abilitarea corespunzatoare ratificata de episcopul Diecezei de Iasi.
Intrarea in comunitatea academica se face prin mandat din partea episcopului Diecezei de Iasi.
Spatiul Institutului nu poate fi utilizat pentru nici un fel de activitate a partidelor politice si a altor organizatii care promoveaza ideologii si actiuni politice.
Instruirea si formarea se realizeaza pe baza principiilor si metodologiilor didactice moderne in continuitatea traditiei Bisericii Romano-Catolice. Planurile de invatamant cuprind discipline obligatorii, optionale si facultative, vizand o cultura pluridisciplinara, bazata pe o optiune responsabila.
In Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfantul Iosif” din Iasi, invatamantul vizeaza formarea viitorilor preoti, cu o durata de 12 semestre, organizate in doua cicluri: unul filozofic (de patru semestre) si unul teologic (de opt semestre). Forma de frecventa este numai la zi. Studentii promovati in anul V vor face un an pastoral-social.
Studiile filozofico-teologice se incheie cu diploma de licenta. Obtinerea licentei presupune promovarea examenelor la disciplinele obligatorii si optionale, stabilite de consiliul facultatii.
Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfantul Iosif” din Iasi promoveaza relatiile de colaborare in domeniul invatamantului si stiintei cu institutele similare din tara si strainatate, iar prin afilierea la Universitatea Pontificala din Lateran, este conectat la circuitul valorilor si culturii teologice catolice mondiale.