Muzeul Literaturii Române Iași, în colaborare cu Asociația „Patrimoniu pentru comunitate”, lansează, începând cu data de 20 aprilie 2014, Programul de burse și rezidențe de cercetare științifică privind istoria și viaţa culturală a Iaşiului, inițiativă care face parte din planul managerial 2013 – 2017.

Programul anual de burse și rezidențe își propune să stimuleze, la diferite nivele academice,  investigația științifică pe un subiect legat de istoria culturală sau de sistemul cultural contemporan al Iașiului, în domeniile filologie, istorie, filosofie, sociologie, muzeologie, antropologie, economie, biblioteconomie, științe politice ș.a.

„Muzeul Literaturii Române Iași se dorește o instituție activă în construcția identității culturale, iar cunoașterea științifică a trecutului patrimonializat, ca și a vieții culturale contemporane, este indispensabilă în acest sens. De altminteri, proiectul de revitalizare al MLR Iași, demarat acum aproape un an, încearcă să pună în armonie funcțiile de conservare și promovare a patrimoniului, cea de cercetare și cea de petrecere a timpului liber sau de dezvoltare a turismului cultural. Muzeul este deschis deopotrivă școlarului, turistului obișnuit și cercetătorului specializat, comunicând cu fiecare pe lungimea sa de undă” a declarat Dan Lungu, directorul instituției.

Muzeul Literaturii Române Iași oferă 4 burse și 4 rezidențe de cercetare, astfel:

  • 2 burse de performanță științifică „Junimea” pentru studenți și masteranzi, în valoare de 250 lei/proiect;
  • 2 burse de cercetare științifică „Junimea” pentru doctoranzi și cercetători, în valoare de 500 lei/proiect;
  • 4 rezidențe de cercetare „Vasile Pogor” (cazare pe o perioadă de 1-3 săptămâni, pentru cercetători și doctoranzi).

Pentru depunerea proiectelor sunt eligibili studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători din România, Republica Moldova și Ucraina. Dosarul proiectului de cercetare trebuie să conțină Curriculum Vitae, titlul proiectului de cercetare, planul proiectului de cercetare de minim 2.000 de semne (pentru doctoranzi și cercetători), cuprinsul și un fragment de minim 5 pagini din lucrarea de licență sau dizertație  (pentru studenți și masteranzi).

Beneficiarii burselor și rezidențelor de cercetare vor avea ca obligație elaborarea unui articol ştiinţific care va apărea în una din publicațiile Muzeului Literaturii Române Iași sau susținerea unei conferințe sub egida Muzeului Literaturii Române Iași.

Perioada de înscriere se va derula între 20 aprilie și 20 iunie 2014, iar transmiterea proiectului se va face electronic, la adresa de e-mail muzeul.literaturii@gmail.com.

Evaluarea proiectelor se va realiza în perioada 21-29 iunie 2014, iar rezultatele vor fi anunțate în data de 30 iunie pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro