O prima întîlnire cu antroposofia poate fi că o dragoste la prima vedere, sau că o boare de aer proaspăt de munte în centrul unei metropole la o ora de vîrf…

Pentru Eul contemporan, antroposofia este o cale de autocunoaştere şi de cunoaştere a lumii, o metodă de dezvoltare personală şi de luare în propria responsabilitate a destinului Pămîntului şi al omului.

Antroposofia şi-a făcut apariţia în lume în Europa Centrală, la începutul secolului XX, într-o perioada în care omenirea avea cea mai mare nevoie de o redescoperire a adevăratelor valori umane şi universale. Într-un moment în care civilizaţia umană îşi pierduse echilibrul şi orientarea, antroposofia a pus bazele unor noi proiecte sociale în toate domeniile vieţii: în pedagogie, în medicină, în artă, în agricultură, în sociologie, în astronomie şi matematică etc.

Acolo unde cunoaşterea umană ajunsese la nişte limite, antroposofia a adus o înţelegere nouă, mai profundă, a relaţiei omului cu universul, cu Pămîntul şi cu sine însuşi că fiinţă fizic-sufletesc-spirituală, din care poate izvorî o nouă dezvoltare personală pentru fiecare individ în parte şi pentru societate în ansamblul sau.

Departe de a fi un cult al personalităţii, fondatorului ei, Rudolf Steiner, în cei o sută de ani de cînd s-a răspîndit pe toate meridianele şi în toate cele patru emisfere, antroposofia a devenit o metodă practică studiată de sute de mii şi poate chiar milioane de oameni moderni care, uneori, nici nu se mai raportează la individualitatea lui Rudolf Steiner. Şi poate tocmai de aceea, în epoca noastră, orice om are dreptul măcar să audă pomenindu-se numele Rudolf Steiner.

Un atelier introductiv în opera lui Rudolf Steiner poate pleca de la prezentarea lucrărilor sale de baza, ”Ştiinţă ocultă în rezumat”, ”Teosofia” şi ”Cum se dobîndesc cunoştinţe despre lumile superioare”. Dincolo de aceste cărţi fundamentale ale lui Rudolf Steiner, putem înţelege că opera să este adînc ancorată în lumea occidentală, privind la nevoile de dezvoltare concrete ale civilizaţiei moderne, într-un context cultural profund creştin şi profund umanist, care transcede confesiunile religioase, sau deosebirile de rasă şi naţionalitate – într-un spirit autentic cosmopolit.

Școala Waldorf este o școală care aplică principiile antropozofice ale lui Rudolf Steiner și pregătesc copilul pentru a duce o viață liberă.