Apartine de: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi
Adresa: B-dul Dimitrie Mangeron, Nr. 53A, Iasi
Telefon: 0232-21.23.26
Fax: 0232-21.16.67

Din punct de vedere administrativ Facultatea de HIDROTEHNICA face parte din structura Universitatii Tehnice “Gh. Asachi” Iasi. intreaga activitate se desfasoara in conformitate cu reglementarile aprobate de Senatul universitatii si este coordonata de Consiliul facultatii, constituit din 27 de membri, reprezentanti ai corpului profesoral si ai studentilor, având ca organ executiv Biroul Consiliului facultatii.

in cadrul facultatii functioneaza trei catedre de specialitate si o catedra cu profil general care deserveste intreaga universitate, dupa cum urmeaza:
– Catedra de Constructii Hidortehnice si Inginerie Sanitara (C.H.I.S.)
– Catedra de Hidroamelioratii si Protecti Mediului (H.P.M.)
– Catedra de Cadastru (Cad.)
– Catedra de Educatie Fizica si Sport (E.F.S.)

 

Gradele didactice si titluri stiintifice ale personalului de conducere

– Biroul Consiliului Facultatii:
– Decan Iosif Bartha – profesor – doctor in stiinte
– Prodecan Dorin Cotiusca – Zauca – conferentiar – doctor in stiinte
– Secretar stiintific Florian Statescu – profesor-doctor in stiinte
– Administrator sef facultate drd. ing Petru Alexoaie Conachi
– Sefii de catedre:
– Constructii Hidrotehnice si Inginerie sanitara – Dorin Cotiusca conferentiar-doctor in stiinte
– Hidroamelioratii si Protectia Mediului Corneliu Cismaru profesor-doctor in stiinte
– Cadastru Adrian Popia profesor -doctor in stiinte
– Educatie Fizica si Sport Simion Tomoiaga lector

 

Evolutia, perspectivele si misiunea facultatiiIn ultimii cinci ani, facultatea a pregatit: peste 700 absolventi, ingineri care activeaza in intreaga tara si in strainatate, in sectoarele de profil, in invatamânt (superior si mediu), cercetare, proiectare, executie, exploatare, servicii publice, firme private etc. si peste 200 absolventi de cursuri postuniversitare si masterat, 20 doctori ingineri, români si straini, in imbunatatiri funciare si constructii hidrotehnice. Majoritatea cadrelor didactice din facultate sunt doctori ingineri creati in scoala hidrotehnica ieseana.
Situatia social-economica actuala si orientareaa cesteia in viitor garanteaza plasamentul absolventilor, marea majoritate a acestora lucrând in unitati de profil, dupa cum s-a putut constata in ultimii ani.
Facultatea de HIDROTEHNICA, formeaza ingineri, specialisti calificati pentru a presta activitati tehnice de conceptie, executie si exploatare in constructii hidrotehnice, imbunatatiri funciare si dezvolare rurala si inginerie sanitara si protectia medilui, precum si pentru a executa lucrari de cadastru si de protectia mediului in agricultura.
Absolventii facultatii sunt pregatiti pentru a activa in unitati de cercetare, proiectare, executie, exploatare si intretinere a lucrarilor hidrotehnice, in serviciile publice, agentii si inspectorate de protectia mediului, servicii cadastrale si altele.
Urmarind dinamica evolutiei economico-sociale, optiunile de specializare de aprofundare si de perfectionare postuniversitara. Facultatea a adoptat ca strategii de dezvoltare perfectionarea structurilor de specializare, a continutului planurilor de invatamânt si a programelor analitice ale disciplinelor precum si modernizarea continua a procesului de instruire in toate componentele sale.
Facultatea de HIDROTEHNICA are ca principale misiuni:
– pregatirea fundamentala si de specialitate a inginerilor, pentru specializarile aferente domeniilor CONSTRUCTII, INGINERIA MEDIULUI si GEODEZIE;
– specializarea postuniversitara a inginerilor de profil, prin forme specifice de pregatire – cursuri de pregatire continua, cicluri de masterat si doctorat.
– participarea la progresul stiintific si tehnic in domeniile mentionate, prin implicarea directa a cadrelor didactice si a studentilor in activitatea de cercetare fundamentala si aplicativa, urmarindu-se participarea la granturi finantate de MECT, contracte de cercetare cu agenti economici, ca si participarea la Programul Cadru 6 al Comisiei Europene de Cercetare si Dezvoltare Tehnologica.

 

Optiunea facultatii asupra misiunii specializarilor

Nivelul de pregatire stiintifica, capacitatea profesionala a corpului profesoral, baza materiala si dotarea existenta, precum si rezultatele obtinute in decursul timpului atât in formarea specialistilor cât si in domeniul stiintific, justifica optiunea Consiliului Facultatii asupra misiunii complexe a tuturor specializarilor , aceasta fiind DIDACTICA si de CERCETARE.

 

Colaborarea cu alte institutii din tara si din strainatate
Institutii din tara
Ca urmare a misiunii fundamentale, de pregatire a specialistilor in domeniu, precum si a implocarii cadrelor didactice in programele prioritare de cercetare stiintifica, facultatea intretine relatii de colaborare cu toate facultatile de profil din tara, precum si cu institutele de cercetare stiintifica si proiectare (Institutul de Studii si Proiectari pentru imbunatatiri Funciare, Institutul de Cercetari pentru Ingineria Mediului, Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice, Institutul de Cercetari si Inginerie Tehnologica pentru Irigatii si Drenaje, Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii si altele).
Facultatea are relatii de colaborare cu societati de constructii si exploatare, cu unitati din structura C.N. Apele Romane, cu inspectoratele de protectie a mediului etc.

 

Institutii din strainatate
Facultatea are relatii de colaborare cu o serie de Universitati si Institute de Cercetare din strainatate, dintre care mentionam: Institutul Politehnic si Universitatea Agrara de Stat Chisinau, VRIJE Universiteit – Brussele VUB), Caledonian University of Glasgow, Instituto Superior de Agronomia Lisabona, Universidade Tecnico de Lisabona, Instituto Superior Tecnico, Technical University of Lille, Universidade de Evora, Universite Pierre et Marie Curie – Paris 6, I.S.M.E.S. Bergame, B.R.G.M. Orleans, L.N.E.C. Lisabona, Harward Institute for International Development Boston, Ecole Nationale Superieure d’Hydraulique Grenoblle, University of Poitiers, Universita degli Studi di Padova, Technical University of Budapest, Agrar University of Debrecen, VITUKI Budapest, Hungarian Hydrogical Society.
Recunoasterea internationala si acceptarea facultatii in programe PHARE – TEMPUS a amplificat relatiile de cooperare internationala pe baza de proiecte comune si burse de mobilitate pentru strudenti si cadre didcatice , precum si dotarile aferente. Se mentioneaza participarea la urmatoarele programe:
1. JEP 08246 – 94 “Dezvolatrea durabila in agricultura”
2. PECJEP 3801 – 95 “Gestion et protection de la resource en eau”
3. M.JEP 9486/95 “CESNET”
4. CMEJEP 01172/95 “WATERMOST”CONTACTBd. Dimitrie Mangeron nr. 65, Iasi 6600
Tel/Fax: 270690, 278683 int. 2151