Asociaţia de Promovare a Economiei Cunoaşterii (A.P.E.C.) anunţă lansarea publică a proiectului „Ştii cine sunt eu? Sunt cetăţean european activ!”. Proiectul se derulează pe o perioadă de 7 luni, între 01.06.2013-31.12.2013 şi este implementat exclusiv de către o echipă de voluntari aflaţi sub coordonarea A.P.E.C.

 

 

 

Obiectivele principale ale proiectului au în vedere:

1. Conştientizarea membrilor echipei de proiect asupra conceptelor de cetăţenie activă, voluntariat, metode non-formale, cetăţenie europeană.

2. Mobilizarea a cel puţin 20 de ONG-uri pentru promovarea cetăţeniei active prin utilizarea a 4 metode nonformale: Teatru Forum, Biblioteca Vie, Flashmob, PhotoVoice.

3. Creşterea răspunderii civice a membrilor echipei de proiect prin implementarea unei iniţiative de promovare a cetăţeniei europene active.

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul „Tineret în Acţiune”, Acţiunea 1.2. şi răspunde priorităţilor anului 2013, urmărind includerea tinerilor cu dizabilităţi şi cu probleme de adaptare în societate. Metodele nonformale folosite în acest proiect au rolul de a stimula educaţia şi cercetarea, creativitatea şi inovaţia şi promovează adoptarea de atitudini pozitive faţă de viaţă.

Cel de-al doilea obiectiv se va concretiza sâmbăta aceasta, pe 23 noiembrie 2013, între orele 14:14 – 16:16 în cadrul evenimentului intitulat Bibilteca Vie pe tema „Știi cine sunt eu? Sunt cetățean european activ!”. Verificați event-ul și pe facebook. 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu persoana de contact Alexandra Iţco, coordonator proiect, la numărul de telefon: 0743 09 48 67, e-mail: alexitco@yahoo.ro.

 

Sursa: comunicat de presă, facebook