Apartine de: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi
Adresa: B-dul Carol I, Nr. 11, Iasi
Telefon: 0232-20.10.00
Fax: 0232-20.12.01

Misiunea Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor este sa ofere educatie de inalta calitate, in scopul dezvoltarii capacitatii intelectuale, a caracterului moral si cunostintelor de specialitate ale studentilor, ca premise esentiale ale formarii de elite profesionale si sa dezvolte cercetare stiintifica de inalt nivel, in scopul raspandirii veritabilei culturi economice, a valorilor libertatii economice si politice si a spiritului antreprenorial, ca premise ale progresului economic si social.

 

Educatia economica de nivel academic are bogate traditii antebelice in centrul universitar Iasi. in cadrul Academiei Mihailene s-au predat, incepand din 1843, cursuri de Economie Politica si Contabilitate. Ulterior, la Facultatea de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” s-au predat cursuri de Economie Politica, Doctrine Economice si Finante Publice. Acestea au fost ilustrate de reputati profesori, nume de referinta in gandirea economica romaneasca, ca Ion Strat, A.C. Cuza, Gh. Zane etc. Dar institutionalizarea educatiei economice universitare s-a produs odata cu infiintarea Facultatii de Stiinte Economice in 1962, care a functionat neintrerupt in cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza”.In anul 1999, facultatea si-a schimbat denumirea in „Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor”, ca urmare a straduintelor corpului profesoral de a contura mai clar cele doua segmente majore ale educatiei academice: teoretic (stiinte economice) si aplicativ (stiinte de gestiune sau ale administrarii afacerilor).Activitatea de cercetare se desfasoara pe mai multe coordonate: crearea unui mediu stimulativ pentru dezvoltarea performantelor individuale ale corpului profesoral; dezvoltarea unor proiecte majore de cercetare si constituirea de grupuri „focalizate” pe aceste proiecte; stimularea participarii profesorilor facultatii la congrese si conferinte stiintifice internationale; crearea unei reviste si a unei colectii specializate de studii teoretice si cercetari empirice; initierea unor serii editoriale pe domenii majore de cercetare economica; instituirea unui premiu anual pentru performante academice deosebite.Departamente:
Departamentul de Economie, Analiza Cantitativa si Sisteme Informationale;
Departamentul de Administrarea Afacerilor Conducerea facultatii:DECAN: Prof. univ.dr. Dinu AIRINEI;DIRECTOR DEPARTAMENT: Prof.univ. dr. Ion IGNAT si conf. univ. dr. Constantin TOMAPRODECANI: Prof. univ. dr. Vasile COCRIŞ, prof. univ. dr. Emil MAXIM, prof.univ. dr. Marin FOTACHE si conf.univ. dr. Costel ISTRATECANCELAR: Conf. univ. dr. Carmen PINTILESCUContact:
B-dul Carol I, Nr.20 A,
RO-700505 – Iasi
T: + 40 (232) 201070
F: + 40 (232) 201470